Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін

База готових робіт з гуманітарного напряму. Тут Ви точно знайдете свою роботу

Всі готові роботи з гуманітарних дисциплін можна знайти тут: 

Список предметів із всіх гуманітарних дисциплін:

 1. Авангард в культурі ХХ ст.

 2. Агенційна журналістика

 3. Актуальні проблеми педагогіки

 4. Актуальні проблеми перекладу науково-технічної літератури

 5. Аналіз художнього твору і принципи художньої критики

 6. Аналіз художнього тексту

 7. Англійська мова та література

 8. Англійська філологія

 9. Англомовний комп’ютерний рекламний дискурс (мовознавчий аспект)

 10. Антична історія
 11. Антропологія

 12. Архаїчна культура в свідомості Нового часу

 13. Археологія
 14. Архівознавство

 15. Бездоглядність і правопорушення підлітків (педагогічний аспект)

 16. Бібліографія

 17. Білоруська література

 18. Болонський процес

 19. Вживання епонімів

 20. Видавнича діяльність

 21. Видавнича справа та редагування

 22. Видатні українці: неприкрашені життєписи

 23. Виникнення філософії. Генезис філософії на Заході і Сході

 24. Виховна робота класного керівника

 25. Вища освіта України та Болонський процес

 26. Візажист

 27. Внутрішньополітичний розвиток країн світу

 28. Всесвітня історія

 29. Вступ до германського мовознавства та готська мова

 30. Вступ до мовознавства

 31. Вступ до романського мовознавства

 32. Вступ до спеціальності

 33. Вступ до спеціальності Міжнародна інформація

 34. Газетно-журнальне виробництво

 35. Гендерна соціологія

 36. Геополітика
 37. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці

 38. Германські мови

 39. Германські мови (англійська)

 40. Германські мови (німецька)

 41. Герменевтика

 42. Гімнастика
 43. Глобалізація і мультикультуралізм

 44. Готська мова

 45. Граматика англійської мови

 46. Громадська думка і піар

 47. Грузинське народне хореографічне мистецтво
 48. Давня і середньовічна історія південних і західних слов`ян

 49. Декабристи

 50. Декоративно-прикладне мистецтво (ДПМ)

 51. Державне управління у сфері освіти

 52. Дефектологія
 53. Джерелознавство всесвітньої історії

 54. Дипломатична та консульська служба

 55. Дипломатичний протокол і етикет

 56. Дискурсивні особливості службових одиниць сучасної англійської мови

 57. Діалектика і методологія пізнання

 58. Діалектологія

 59. Ділова англійська мова

 60. Ділова етика

 61. Ділова іноземна мова

 62. Ділова німецька мова

 63. Ділова українська мова

 64. Діловодство. Організація роботи з документами

 65. Догматичне Богослов'я

 66. Документознавство та інформаційна діяльність
 67. Документообіг

 68. Дошкільна освіта

 69. Емоційна складова комунікації

 70. Етика та естетика

 71. Етимологія

 72. Етичні аспекти міжкультурної комунікації

 73. Етнопедагогіка
 74. Європейська інтеграція

 75. Європейські цінності

 76. Журналістика і PR

 77. Журналістика (Журналістський фах)

 78. Журналістське розслідування
 79. Загальна естетична культура студента

 80. Загальна педагогіка та історія педагогіки

 81. Загальна соціологічна теорія

 82. Загальна теорія перекладу

 83. Загальна теорія політики
 84. Загальне бібліотекознавство

 85. Загальне мовознавство

 86. Зарубіжна історіографія всесвітньої історії

 87. Зарубіжна література (Світова література)

 88. Зарубіжна література епохи Відродження і ХVII століття

 89. Зарубіжна література епохи Просвітництва

 90. Зарубіжна теорія і моделі масової інформації

 91. Зв’язки з громадськістю

 92. Зв'язки з громадськістю (PR) в органах влади

 93. Знання про мови і суспільство в середній школі (СШ)
 94. Зовнішня політика

 95. Зовнішня політика країн Західної Європи

 96. Зовнішня політика України

 97. Імідж сучасного педагога

 98. Іміджелогія

 99. Іноземна мова

 100. Іноземна мова (американська англійська). Американська англійська мова

 101. Іноземна мова (англійська). Англійська мова

 102. Іноземна мова (арабська). Арабська мова

 103. Іноземна мова (іспанська). Іспанська мова

 104. Іноземна мова (італійська). Італійська мова

 105. Іноземна мова (китайська). Китайська мова

 106. Іноземна мова (нідерландська). Нідерландська мова

 107. Іноземна мова (німецька). Німецька мова

 108. Іноземна мова (польська). Польська мова

 109. Іноземна мова (португальська). Португальська мова

 110. Іноземна мова (російська). Російська мова

 111. Іноземна мова (турецька). Турецька мова

 112. Іноземна мова (угорська). Угорська мова

 113. Іноземна мова (фінська). Фінська мова

 114. Іноземна мова (французька). Французька мова

 115. Іноземна мова (чеська). Чеська мова

 116. Інтерпретація тексту

 117. Історична антропологія

 118. Історіографія всесвітньої історії

 119. Історіософія

 120. Історія англійської мови

 121. Історія держави і права зарубіжних країн

 122. Історія держави і права України

 123. Історія державності України

 124. Історія дипломатії

 125. Історія естрадного мистецтва
 126. Історія Європейського союзу

 127. Історія європейської культури

 128. Історія зарубіжних політичних вчень нового часу

 129. Історія зарубіжної журналістики та видавничої справи

 130. Історія зарубіжної літератури

 131. Історія зарубіжної та української культури
 132. Історія західноєвропейської музичної культури

 133. Історія іспанської мови

 134. Історія костюму
 135. Історія лінгвістичних вчень та проблеми загального мовознавства

 136. Історія літератури англомовних країн
 137. Історія літературознавчих вчень

 138. Історія логіки

 139. Історія міжнародних відносин
 140. Історія мистецтв

 141. Історія мови

 142. Історія мовознавства: становлення лінгвістичних традицій

 143. Історія науки і техніки

 144. Історія перекладу

 145. Історія політичних (правових, економічних) вчень

 146. Історія політичної думки

 147. Історія польської літератури

 148. Історія світових цивілізацій

 149. Історія світового театру

 150. Історія світової культури

 151. Історія світової музики

 152. Історія середніх віків

 153. Історія Слобідської України

 154. Історія соціології
 155. Історія соціології в Україні

 156. Історія СРСР

 157. Історія стародавнього світу

 158. Історія театру і кіно

 159. Історія телебачення

 160. Історія України

 161. Історія українського суспільства
 162. Історія української держави

 163. Історія української журналістики та видавничої справи

 164. Історія української культури

 165. Історія української літератури

 166. Історія української літератури ХХ століття

 167. Історія української літературної мови

 168. Історія української музики
 169. Історія української церковної архітектури

 170. Історія фізичної реабілітації

 171. Історія французької мови

 172. Історія чеської літератури

 173. Історія чеської мови

 174. Квір-теорія як академічна освітня дисципліна

 175. Китайська література

 176. Кількісні методи соціологічних досліджень
 177. Кінематограф

 178. Кінознавство (Теорія кіно)

 179. Когнітивна поетика

 180. Когнітивний та інтерпретативний підходи в теорії мови та тексту

 181. Комерційна дипломатія

 182. Комп`ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
 183. Комунікативна культура студента

 184. Комунікаційні технології

 185. Консультативна діяльність в освіті
 186. Конфлікти в сучасному світі: етнічний та релігійний аспекти

 187. Конфліктологія

 188. Корейська мова

 189. Країнознавство англомовних країн

 190. Критерії громадського прогресу

 191. Критичне мислення

 192. Культура ділового спілкування

 193. Культура наукового мовлення

 194. Культура професійного мовлення

 195. Культура Російської імперії

 196. Культура Слобідської України

 197. Культура спілкування

 198. Культура українського народу

 199. Культура усного і писемного мовлення

 200. Культура усного і писемного мовлення американської англійської мови

 201. Культура усного і писемного мовлення англійської мови

 202. Культура усного і писемного мовлення арабської мови

 203. Культура усного і писемного мовлення іспанської мови

 204. Культура усного і писемного мовлення італійської мови

 205. Культура усного і писемного мовлення китайської мови

 206. Культура усного і писемного мовлення нідерландської мови

 207. Культура усного і писемного мовлення німецької мови

 208. Культура усного і писемного мовлення польської мови

 209. Культура усного і писемного мовлення португальської мови

 210. Культура усного і писемного мовлення російської мови

 211. Культура усного і писемного мовлення турецької мови

 212. Культура усного і писемного мовлення угорської мови

 213. Культура усного і писемного мовлення фінської мови

 214. Культура усного і писемного мовлення французької мови

 215. Культура усного і писемного мовлення чеської мови

 216. Культурологія

 217. Латинська мова

 218. Лексико-граматичні особливості мови юридичних документів

 219. Лексикологія

 220. Лексикологія американської англійської мови

 221. Лексикологія англійської мови

 222. Лексикологія арабської мови

 223. Лексикологія іспанської мови

 224. Лексикологія італійської мови

 225. Лексикологія китайської мови

 226. Лексикологія нідерландської мови

 227. Лексикологія німецької мови

 228. Лексикологія польської мови

 229. Лексикологія португальської мови

 230. Лексикологія російської мови

 231. Лексикологія турецької мови

 232. Лексикологія угорської мови

 233. Лексикологія фінської мови

 234. Лексикологія французької мови

 235. Лексикологія чеської мови

 236. Лексико-семантичні аспекти галузево-природознавчого тексту

 237. Лінгвістика англійської мови

 238. Лінгвістика німецької мови

 239. Лінгвістика російської мови

 240. Лінгвістика української мови

 241. Лінгводидактика та методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі

 242. Лінгвокраїнознавство

 243. Література 20 століття

 244. Література зарубіжних країн

 245. Література і релігія: діалог між Заходом і Сходом

 246. Літературне редагування

 247. Літературознавство

 248. Логіка

 249. Логіка та методологія наукового пізнання

 250. Логіка та теорія аргументації
 251. Людина і політика

 252. Манікюрник

 253. Масова комунікація та інформація

 254. Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв
 255. Машинний переклад

 256. Медіабезпека

 257. Медіаконтент у глобальному вимірі
 258. Медіакритика

 259. Методи збору соціологічної інформації

 260. Методи збору та аналізу соціологічних даних

 261. Методи і форми наукового пізнання

 262. Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень

 263. Методи та прийоми журналістської праці

 264. Методи та прийоми лінгвістичних досліджень в аспекті сучасних наукових парадигм

 265. Методика вивчення української філології
 266. Методика викладання

 267. Методика викладання географії

 268. Методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі

 269. Методика викладання зарубіжної літератури у культурологічному контексті

 270. Методика викладання іноземних мов у вищій школі

 271. Методика викладання історії у школі

 272. Методика викладання культурології

 273. Методика викладання математики та інформатики
 274. Методика викладання української літератури

 275. Методика викладання української мови

 276. Методика викладання французької мови
 277. Методика навчання іноземних мов

 278. Методика навчання німецької мови

 279. Методика ознайомлення дітей з природою

 280. Методика природознавства

 281. Методика професійного навчання: основні технології навчання

 282. Методика. Мовознаство

 283. Методологія історичних досліджень

 284. Методологія наукових досліджень

 285. Методологія соціологічних досліджень

 286. Методологія та методи збору соціологічної інформації (кількісні методи)

 287. Методологія та методика перекладацького аналізу тексту

 288. Мистецтво балетмейстера
 289. Мистецтвознавство

 290. Міжкультурна комунікація
 291. Міжнародна журналістика

 292. Міжнародна інформація

 293. Міжнародні відносини і світова політика

 294. Міф в історії культури і філософії

 295. Міфологія голлівудського кінематографу

 296. Міфологія реклами

 297. Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії

 298. Моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця

 299. Моральні цінності соціальної роботи

 300. Морфологія
 301. Музичне виховання

 302. Наратологія

 303. Наукова діяльність

 304. Науковий образ світу
 305. Національна література

 306. Національне питання в сучасному світі

 307. Невербальні засоби як складова частина культури спілкування

 308. Нові технології навчання та виховання

 309. Новітня зарубіжна література

 310. Новітня історія країн Азії та Африки

 311. Новітня історія країн Європи і Америки

 312. Новітня історія південних і західних слов`ян

 313. Образотворче мистецтво

 314. Ономастика

 315. Ораторське мистецтво

 316. Організація анімаційної діяльності
 317. Організація виховної роботи у ВШ

 318. Організація і методика виховної роботи

 319. Основи виховання дітей у сім’ї

 320. Основи виховної роботи в школі

 321. Основи гуманістичної педагогіки

 322. Основи дипломатії та дипломатичної роботи

 323. Основи етнології

 324. Основи наукових досліджень

 325. Основи наукознавства

 326. Основи психології та педагогіки

 327. Основи сталого розвитку суспільства
 328. Основи теоретичного мовознавства

 329. Основи теорії мовленнєвої комунікації

 330. Основи усного ділового спілкування

 331. Особливості перекладу текстів англомовного рекламного дискурсу
 332. Педагогіка

 333. Педагогіка вищої школи

 334. Педагогічна майстерність

 335. Педагогічна психологія
 336. Педагогічна риторика

 337. Педагогічні технології у початковій школі
 338. Переклад художніх творів

 339. Перекладознавство

 340. Перукар (перукар-модельєр). Перукарська справа

 341. Політична історія країн Центральної та Східної Європи

 342. Політична історія сучасного світу

 343. Політична історія України

 344. Політична психологія

 345. Політична реклама

 346. Політичний аналіз

 347. Політичні ідеології

 348. Політичні системи світу

 349. Політологія

 350. Польська філологія

 351. Порівняльна лексикологія англійської та української мови

 352. Порівняльна типологія англійської та української мов
 353. Порівняльне літературознавство

 354. Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

 355. Практика діяльності зв'язків з громадськістю
 356. Практика іноземної мови

 357. Практика усного і писемного мовлення

 358. Практика усного і писемного мовлення американської англійської мови

 359. Практика усного і писемного мовлення англійської мови

 360. Практика усного і писемного мовлення арабської мови

 361. Практика усного і писемного мовлення іспанської мови

 362. Практика усного і писемного мовлення італійської мови

 363. Практика усного і писемного мовлення китайської мови

 364. Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови

 365. Практика усного і писемного мовлення німецької мови

 366. Практика усного і писемного мовлення польської мови

 367. Практика усного і писемного мовлення португальської мови

 368. Практика усного і писемного мовлення російської мови

 369. Практика усного і писемного мовлення турецької мови

 370. Практика усного і писемного мовлення угорської мови

 371. Практика усного і писемного мовлення фінської мови

 372. Практика усного і писемного мовлення французької мови

 373. Практика усного і писемного мовлення чеської мови

 374. Практична граматика

 375. Практична стилістика

 376. Практична фонетика

 377. Практична фонетика англійської мови

 378. Практичний курс перекладу

 379. Прикладна лінгвістика

 380. Проблеми і роль філософії

 381. Програматика невербальної комунікації

 382. Професійна етика

 383. Професійна педагогічна етика фахівця

 384. Професіоналізм соціального працівника

 385. Радіожурналістика
 386. Радянське і пострадянське кіно: історія культури

 387. Реабілітаційна педагогіка

 388. Реклама
 389. Релігієзнавство

 390. Релігійний світогляд

 391. Риторика

 392. Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі
 393. Романські мови

 394. Російська мова та література

 395. Світова історія

 396. Сексологія
 397. Семіотика

 398. Семіотика культури

 399. Семіотичні засади дискурсології

 400. Середньовічна християнська філософія

 401. Слов’янські мови

 402. Соціальна антропологія

 403. Соціальна географія

 404. Соціальна педагогіка

 405. Соціальна політика

 406. Соціальна робота на виробництві

 407. Соціальна робота

 408. Соціальна структура суспільства

 409. Соціальне забезпечення

 410. Соціальне управління

 411. Соціальний захист
 412. Соціальні медіакомунікації

 413. Соціолінгвістика

 414. Соціологія

 415. Соціологія конфлікту

 416. Соціологія культури та дозвілля

 417. Соціологія масової комунікації
 418. Соціологія міста

 419. Соціологія підприємництва

 420. Соціологія праці

 421. Стандартизація і сертифікація

 422. Старогрецька література

 423. Старослов’янська мова

 424. Стилістика

 425. Стилістика американської англійської мови

 426. Стилістика англійської мови

 427. Стилістика арабської мови

 428. Стилістика іспанської мови

 429. Стилістика італійської мови

 430. Стилістика китайської мови

 431. Стилістика нідерландської мови

 432. Стилістика німецької мови

 433. Стилістика польської мови

 434. Стилістика португальської мови

 435. Стилістика та лексикологія

 436. Стилістика турецької мови

 437. Стилістика угорської мови

 438. Стилістика української мови

 439. Стилістика фінської мови

 440. Стилістика французької мови

 441. Стилістика чеської мови

 442. Субкультурне мистецтво

 443. Сучасна зарубіжна публіцистика
 444. Сучасна культура

 445. Сучасна лінгвістика (англійська мова)

 446. Сучасна світова культура

 447. Сучасна українська література
 448. Сучасна українська літературна мова

 449. Сучасна українська мова

 450. Сучасна українська мова засобів масової комунікації

 451. Сучасні граматичні теорії

 452. Сучасні молодіжні субкультури

 453. Сучасні ономастичні дослідження
 454. Сучасні освітні технології

 455. Сучасні підходи до тестування у методиці навчання іноземних мов

 456. Сучасні політичні партії України

 457. Сходознавство
 458. Телевиробництво

 459. Тележурналістика
 460. Теоретична соціологія

 461. Теоретична фонетика

 462. Теорії мовленнєвої діяльності

 463. Теорії та методики роботи з дитячим хореографічним колективом

 464. Теорія і методика сучасного бального танцю

 465. Теорія масової комунікації (ТМК)
 466. Теорія музики

 467. Теорія та практика міжнародних переговорів

 468. Теорія та практика перекладу американської англійської мови

 469. Теорія та практика перекладу англійської мови

 470. Теорія та практика перекладу арабської мови

 471. Теорія та практика перекладу іспанської мови

 472. Теорія та практика перекладу італійської мови

 473. Теорія та практика перекладу китайської мови

 474. Теорія та практика перекладу нідерландської мови

 475. Теорія та практика перекладу німецької мови

 476. Теорія та практика перекладу польської мови

 477. Теорія та практика перекладу португальської мови

 478. Теорія та практика перекладу турецької мови

 479. Теорія та практика перекладу угорської мови

 480. Теорія та практика перекладу фінської мови

 481. Теорія та практика перекладу французької мови

 482. Теорія та практика перекладу чеської мови

 483. Технології друкованих видань
 484. Українська демонологія

 485. Українська дипломатія
 486. Українська дитяча література

 487. Українська ділова мова

 488. Українська література

 489. Українська література у світовому контексті

 490. Українська міфологія

 491. Українська мова

 492. Українська мова для іноземців
 493. Українська мова за професійним спрямуванням

 494. Українська публіцистика

 495. Українська словесність

 496. Університетські студії

 497. Управління навчальними закладами

 498. Усний двосторонній переклад
 499. Філологія

 500. Філософія

 501. Філософія історії

 502. Філософія наук

 503. Філософія політики

 504. Фонотека (англійська мова)

 505. Фотожурналістика

 506. Фотокомпозиція

 507. Фразеологія
 508. Холістична філософія науки

 509. Хореографія
 510. Художнє текстотворення: комунікативно-прагматичний аспект