Роздрукувати сторінку

Геополітика, як навчальна дисципліна

« Назад

Революційні зміни в суспільстві і радикальна трансформація геополітичної структури світу на рубежі XX-XXI ст. вимагали переосмислення наукових знань з геополітики. Термін «геополітика» був скомпрометований нацистськими ідеологами і залишався під забороною не тільки в колишньому Радянському Союзі, але і в східноєвропейських країнах. Зростала потреба в аналізі співвідношення політичних сил у світовому масштабі і у великих регіонах з урахуванням складного взаємообміну ресурсами, капіталами, товарами, соціокультурних контактів, внутрішньополітичного становища і т. п.

Все більш актуальними ставали завдання вивчення взаємозв'язку глобальних і регіональних політичних проблем, впливу політичної діяльності на зрушення в соціально-економічній географії країн і районів.

Геополітика

Цілком закономірно розширюється її викладання в системі вищої освіти. Сучасний фахівець не мислимий без знання проблем дії держави на міжнародній арені, вміння пояснювати і проаналізувати прийняті ним документи щодо захисту національних інтересів своєї країни.

Цілі опанування дисципліни «Геополітика» - формування у студентів основ геополітичного мислення, прищеплення їм навичок в глобальному сприйнятті сучасної політичної дійсності.

Навчальні завдання націлені на засвоєння змісту курсу і передбачають:

1. оволодіння основами сучасної геополітичної культури, нормами цивілізаційної взаємодії в державі та в міжнародному повітряному просторі;

2. збагачення своєї політичної свідомості демократичними цінностями;

3. засвоєння сутності теорії геополітики, концепції геополітичного утворення;

4. придбання вміння орієнтуватися в складній соціально-політичній обстановці, представляти і захищати інтереси своєї країни, колективно вирішувати спільні проблеми т. д.

Курс «Геополітика» входить у число дисциплін за вибором варіативної частини професійного циклу. Успішне вивчення і оволодіння геополітичною наукою передбачає певний рівень стійких знань з інших навчальних курсів, оскільки вона є міждисциплінарною областю суспільствознавства.

геополітична-структура-світу

Викладання та вивчення курсу «Геополітика» здійснюється з урахуванням гуманітарних і спеціальних студентами знань, отриманих раніше в процесі навчання (насамперед, таких, як «Політологія»).

Студент, що завершив вивчення дисципліни «Геополітика» має:

-- Знати:

- понятійний апарат геополітичних знань;

- закономірності та перспективи розвитку сучасної геополітичної епохи;

- специфіку сучасних геополітичних процесів на національному і міжнародному рівнях;

- конкретні завдання, що стоять перед Україною та її стратегічними партнерами і т. д.

-- Вміти:

- аналізувати суспільно-політичну ситуацію в цілях запобігання не тільки політичних, але й можливих соціальних конфліктів;

- захистити геополітичні пріоритети України в умовах глобальних ударів по країні, таких як: «біла революція», «помаранчева революція» на Україні і в Грузії;

- захистити Україну в питаннях національної честі, спроби зазіхання Росії на територію нашої держави та ін.

-- Володіти:

- почуттям громадянськості, патріотизму і зрілості визначення власних позицій для захисту державних інтересів;

- необхідним кругозором і загальногуманітарних орієнтирів у міжнародних проблемах;

- необхідним запасом понятійного матеріалу;

- навичками сприйняття глобальної сучасної політичної дійсності.

геополітичне-мислення

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Нартов Н.А., Бокль Г.П., Хаусхофер К. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Геополітика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!