Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з технічних дисциплін

База готових робіт з технічного напряму. Тут Ви точно знайдете свою роботу

Всі готові роботи з технічних дисциплін можна знайти тут:

 1. Авіація та авіаційна техніка
 2. Автоматизація загальнопромислових установок і технологічних комплексів

 3. Автоматизація теплових та хімічних виробництв
 4. Автоматизація технологічних процесів

 5. Автоматизований електропровід

 6. Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті

 7. Автоматичний телефонний зв’язок

 8. Автомобілі та двигуни

 9. Аеродинаміка

 10. Акустооптика

 11. Алгебра
 12. Архітектура (AllPlan, AutoCAD, Revit)

 13. Архітектура інтер'єрів

 14. Архітектурне проектування

 15. Архітектурні технології

 16. Багатоканальні системи передачі інформації

 17. Будівельна механіка

 18. Будівельне матеріалознавство
 19. Будівельні матеріали

 20. Будівельні технології

 21. Будівлі і споруди

 22. Будівництво

 23. Будівництво автомобільних доріг
 24. Будівницька топографія

 25. Вантажопідйомні машини
 26. Виробничі технології

 27. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання
 28. Вища математика

 29. Водопостачання і каналізація

 30. Газові мережі і газові сховища

 31. Геодезичний моніторинг інженерних споруд

 32. Геодезичні прилади

 33. Геодезія

 34. Геодезія, картографія та землеустрій

 35. Геометрична оптика

 36. Геометрія
 37. Гідравліка

 38. Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

 39. Гідродинаміка

 40. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси

 41. Дерев'яні конструкції

 42. Деталі машин

 43. Деталі приладів

 44. Дизайн
 45. Динаміка і міцність машин

 46. Дискретна математика

 47. Дискретні структури

 48. Дорожні машини та обладнання
 49. Економіка, організація та планування гірничого виробництва

 50. Економіка авіаційної галузі

 51. Економіка будівництва

 52. Електричне освітлення
 53. Електричні апарати

 54. Електричні вимірювання

 55. Електричні машини

 56. Електродинаміка

 57. Електроенергетика

 58. Електроживлення систем зв’язку

 59. Електроматеріалознавство

 60. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 61. Електромеханічні системи геотехнічних виробництв

 62. Електроніка

 63. Електропостачання

 64. Електропостачання промислових підприємств

 65. Електропривод транспортних засобів

 66. Електротехніка та електромеханіка

 67. Електротехнічні системи електроспоживання

 68. Енергетика

 69. Енергетичний менеджмент

 70. Енергозбереження засобами електропривода

 71. Залізобетонні конструкції

 72. Зварювальні джерела живлення
 73. Землевпорядне проектування

 74. Інженерна геодезія
 75. Інженерна графіка

 76. Інженерна механіка

 77. Інженерна теплофізика

 78. Інженерна фотограмметрія

 79. Інструментальне виробництво

 80. Інтегровані технології

 81. Інформаційні мережі зв’язку

 82. Історія дизайну та архітектури

 83. Історія містобудування

 84. Історія техніки

 85. Каркасні будівлі і споруди (+SCAD)

 86. Квантова оптика

 87. Комплектні електроприводи

 88. Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження
 89. Котельні установки промислових підприємств

 90. Креслення (AutoCAD, Компас, AllPlan)

 91. Криогеніка

 92. Ландшафтне проектування

 93. Лінії зв’язку та автоматики

 94. Лінії передачі

 95. Математика

 96. Математична статистика

 97. Математичне моделювання

 98. Математичне моделювання електричних мереж
 99. Математичне моделювання телекомунікаційних систем

 100. Математичне програмування

 101. Математичний аналіз

 102. Математичні задачі електроенергетики

 103. Матеріалознавство

 104. Машинобудівне креслення

 105. Машинобудування

 106. Мережі та системи поштового зв’язку

 107. Металеві конструкції

 108. Металоведення

 109. Металорізальні верстати

 110. Металургійні системи і процеси
 111. Металургія

 112. Методи оптимізації

 113. Метрологія

 114. Механіка

 115. Механіка ґрунтів

 116. Мікроелектроніка

 117. Мікропроцесорна техніка

 118. Мікропроцесорні пристрої

 119. Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації

 120. Моделювання в задачах розвитку електричних систем
 121. Моделювання електромеханічних систем

 122. Монтаж і експлуатація систем автоматики

 123. Монтаж і налагоджування електромеханічних пристроїв

 124. Мультисервісні мережі

 125. Нанотехнології

 126. Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку 

 127. Насоси і насосні станції

 128. Нелінійна оптика

 129. Нетрадиційні джерела енергії

 130. Обробка металів

 131. Обстеження будівель і споруд

 132. Опалення та вентиляція ТГВ (турбогенератор)

 133. Опір матеріалів (Сопромат)

 134. Оптика

 135. Оптоелектроніка

 136. Організація будівництва

 137. Організація і методика професійного навчання
 138. Організація та технологія вантажних перевезень на автомобільному транспорті

 139. Основи поштового зв’язку

 140. Основи САПР

 141. Основи схемотехніки

 142. Основи теорії ланцюгів

 143. Основи теорії надійності
 144. Основи теорії напрямних систем

 145. Основи технології виробництва

 146. Оцінка землі та нерухомого майна
 147. Підстави і фундаменти

 148. Пожежна безпека

 149. Прикладна механіка

 150. Проектування в AutoCAD

 151. Проектування залізобетонних та мурованих конструкцій

 152. Проектування транспортно-складських комплексів
 153. Радіовиробництво

 154. Радіоелектронні апарати

 155. Радіонавігаційні прибори

 156. Радіотехніка
 157. Ренгенівська оптика

 158. Реологія

 159. Розробка родовищ та видобування корисних копалин

 160. Розробка та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ

 161. Сейсмостійке будівництво

 162. Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів

 163. Системи автоматизованого проектування

 164. Системи документального електрозв’язку

 165. Системи керування електроприводами

 166. Системи комутації в електрозв’язку
 167. Системи передачі даних

 168. Слюсар з ремонту автомобілів

 169. Статика
 170. Статистика

 171. Суднобудування

 172. Схемотехніка

 173. Телекомунікаційні системи та мережі

 174. Телерадіокомунікації

 175. Тензорний аналіз
 176. Теоретична механіка

 177. Теоретичні основи електротехніки

 178. Теорія архітектурного проектування

 179. Теорія електричних кіл та сигналів

 180. Теорія електричного зв’язку

 181. Теорія електропривода

 182. Теорія ймовірностей

 183. Теорія ймовірності і математична статистика

 184. Теорія і методика трудового навчання

 185. Теорія механізмів і машин (ТММ)

 186. Теплова енергія (Теплоенергетика)

 187. Теплотехніка і термодинаміка

 188. Техніка і технології галузей міського господарства
 189. Технічна механіка

 190. Технічні засоби автоматизації

 191. Технології машинобудівництва

 192. Технологічні процеси підприємств сировинно-будівельного та паливно-енергетичного комплексів. Підземні та відкриті гірничі роботи

 193. Технологія виробництва паперу і картону
 194. Технологія виробництва скла

 195. Технологія конструкційних матеріалів
 196. Технологія швейного виробництва

 197. Токарна справа

 198. Топографічне і маркшейдерське креслення

 199. Топографія і геодезія
 200. Трактори і автомобілі

 201. Транспорт

 202. Трудове навчання
 203. Управління будівництвом

 204. Управління земельними ресурсами

 205. Фізичні основи класичної механіки
 206. Фінанси залізничного транспорту

 207. Фотограмметрія та дистанційне зондування
 208. Фотометрія

 209. Фотоніка

 210. Цифрове керування електроприводами

 211. Цифрові системи комутації
 212. Шахтне і підземне будівництво

 213. Ювелір (Ювелір-модельєр)