Роздрукувати сторінку

Лексикологія італійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Лексикологія італійської мови – вивчає провідні характеристики лексичного складу італійської мови, основний словниковий фонд італійської мови, діалекти і запозичену лексику.

Курс Лексикологія італійської мови передбачає розвиток у студентів уміння користуватися відповідним понятійним апаратом приватних дисциплін мовознавства, методиками аналізу основних структурних одиниць, вміння застосовувати отримані теоретичні знання на практиці (аналіз дискурсу, інтерпретація тексту).

італійська-мова

Завдання курсу Лексикологія італійської мови:

- дати теоретичне висвітлення основ лексичної системи мови відповідно до досягнень сучасної лінгвістичної науки;

- розвивати вміння користуватися теоретичним апаратом лексикології;

- розвивати у студентів вміння застосовувати теоретично знання з лексикології на практиці в міжкультурному спілкуванні, а також в процесі перекладацької діяльності;

- формувати у студентів наукове мислення, вміння працювати з фундаментальною науковою літературою, критично осмислювати і інтерпретувати отриману інформацію, самостійно робити узагальнення і висновки, працювати з мовним матеріалом.

Матеріал курсу Лексикологія італійської мови дає студентам можливість опанувати фундаментальні теоретичні знаннями для успішного написання рефератів, курсових і дипломних робіт з актуальних напрямів лінгвістики.

Лекційний курс читається італійською мовою, оскільки передбачається, що студенти вже здатні до цього часу не тільки вільно сприймати лекції іспанською мовою, а й знайомитися з відповідною літературою.

Лекційний курс поєднує лекції з семінарськими заняттями. Теоретичний курс ділиться на великі теми, деякі з яких вимагають більше двох академічних годин і діляться на підтеми.

Роль і місце курсу в інтегруванні навчального процесу визначається тим, що за своїм змістом він носить яскраво виражений комплексний характер. Основний об'єкт лексикології - слово - розглядається в єдності всіх своїх характеристик: фонетичних, граматичних, семантичних, стилістичних.

курс-Лексикологія-італійської-мови

В результаті вивчення дисципліни Лексикологія італійської мови студент повинен:

-- Знати:

- основні методи аналізу емпіричного матеріалу;

- закономірності і тенденції розвитку словникового складу китайської мови;

- морфологічну структуру слова;

- знати способи словотворення;

- основи лексикографії, види словників, принципи побудови словників різних типів.

-- Вміти:

- застосовувати знання з лексикології при аналізі лінгвістичних явищ;

- давати визначення базовим лексикологічним термінам;

- аналізувати емпіричний матеріал з урахуванням методів лінгвістичного аналізу;

- робити самостійні узагальнення і висновки зі спостережень над конкретним мовним матеріалом;

- користуватися словниками.

Лексикологія-італійської-мови

Отже, освоєння курсу Лексикологія італійської мови передбачає знання і вміння, набуті студентами раніше при вивченні практичного курсу іноземної мови. У свою чергу даний курс дозволяє підготувати студентів до подальшого оволодіння теорією мови і науково-дослідної роботі, сприяє розвитку лінгвістичної і професійної компетенції майбутнього фахівця.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!