Роздрукувати сторінку

Культура Слобідської України, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Культура Слобідської України – вивчає культурні процеси, які відбувалися на території Слобідської України, культурну спадщину даного регіону у всій її багатоманітності.

Мета дисципліни Культура Слобідської України:

- розвивати світогляд, культурний кругозір і духовний потенціал у студентів;

- з'єднати теоретичні знання про феномен культури з конкретно історичними аспектами вивчення вітчизняної культури на прикладі такого історичного регіону України, як Слобідська Україна, зрозуміти своєрідність культурного розвитку даного регіону і її місце культури Слобідської України в системі української і світової культури;

- прищеплювати студентам всебічний інтерес до історії нашої культури, доповнювати і збагачувати їх професійну освіту.

Культура-Слобідської-України

Завдання дисципліни Культура Слобідської України припускають:

- ознайомити студентів з найважливішими явищами культури Слобожанщини на різних етапах історичного розвитку і сприяти підвищенню їх культурного рівня;

- розглянути основні підходи до визначення місця культури Слобідської України в українському співтоваристві;

- сприяти розвитку у студентів творчого мислення, вмінню аналізувати культурні події та факти;

- сформувати у студентів потребу пізнання вітчизняної культури у всіх сферах творчого та громадського життя нашого народу.

культура-Слобожанщини

Курс Культура Слобідської України має спільність з такими навчальними дисциплінами, як: «Історія української культури», «Історія України», «Культурологія, «Філософія», «Соціологія», «Економічна теорія», «Політологія», «Психологія». При освоєнні даної дисципліни необхідні як попередні знання дисциплін «Історія», «Філософія».

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Мати уявлення:

- про культуру як предмет історичного дослідження;

- про процеси, що відбувалися в культурі України і Слобожанщини, зокрема, протягом багатьох століть;

- про зв'язок культури з іншими сферами людської діяльності;

- про своєрідні риси культури Слобожанщини.

-- Знати:

- культурні традиції, які склалися в даному регіоні;

- основні культурно-історичні факти, події, дати, імена діячів культури Слобідської України і сфери їх діяльності.

-- Вміти:

- аналізувати основні культурно-історичні події та факти культури Слобожанщини;

- висловлювати та обґрунтовувати свою позицію при зіставленні різних оцінок культурно-історичного минулого вище згаданого історичного регіону нашої країни.

-- Володіти:

- системним підходом до розуміння культурно-історичних процесів, подій, понять, вкладу найбільших діячів в українську і світову культуру.

курс-Культура-Слобідської-України

Отже, курс Культура Слобідської України, знайомить студентів з основними характеристиками різних напрямків культури, які розвивалися на території Слобідської України, показує культурну специфіку даного регіону, таким чином, поглиблюючи розуміння студентами загальної культури України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!