Роздрукувати сторінку

Культура усного і писемного мовлення, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Культура усного і писемного мовлення – вивчає мовні принципи, засоби та особливості їх застосування в залежності від змісту, сфери та умов спілкування.

Метою освоєння дисципліни Культура усного і писемного мовлення є формування у студентів уявлення про мову як інструмент ефективного спілкування, що передбачає, поряд із засвоєнням основних мовних норм, більш поглиблене знайомство з комунікативним аспектом мовної культури.

дисипліна-Культура-усного-і-писемного-мовлення

Курс покликаний розширити загальнокультурний кругозір студента і виховати в ньому не тільки мовні (чи дотримані мовні) норми, а й мовну рефлексію, яка передбачає певну міру відповідальності за мовний вчинок.

Досягненню поставленої мети сприяє рішення наступних завдань:

- познайомити студентів з поняттям мовної ситуації і її історичним і синхронним аспектами;

- дати характеристику системі функціональних стилів і підстав їх виділення;

- визначити структуру і систему сучасної української літературної мови,

взаємозв'язку мови і мовлення;

- охарактеризувати структуру та види мовленнєвої діяльності, основні компоненти мовної взаємодії, комунікативні якості мови;

- познайомити з нормативним, комунікативним, етичним аспектами культури мови, основними нормами сучасної української літературної мови і існуючими способами їх кодифікації з розробкою вибіркового плану і визначенням обсягу вибірки;

- дати навички структурно-семантичного аналізу тексту; складання зв'язкового тексту відповідно до ситуації спілкування.

Культура-усного-і-писемного-мовлення

В результаті вивчення дисципліни Культура усного і писемного мовлення студент повинен:

-- Знати:

- відомості про багатство української мови, її ресурси, структуру, форми реалізації;

- норми літературної мови і їх варіанти;

- функціональні стилі мовлення, їх ознаки, правила їх використання;

-- Вміти:

- говорити і писати з дотриманням всіх норм сучасної української літературної мови;

- говорити і писати точно, логічно, ясно, образно, виразно;

- створювати тексти наукового стилю, а саме наукового виступу, доповіді, реферату, курсової та дипломної роботи;

- виступати публічно з тієї чи іншої проблеми, застосовуючи в мовній практиці прийоми вибору теми, збору та систематизації матеріалу;

- встановлювати контакт зі співрозмовником, підтримуючи або спростовуючи його думку;

- аргументовано відстоювати сою точку зору в ході суперечок, дискусій, диспутів;

- ефективно володіти невербальними засобами спілкування;

-- Володіти:

- навичками комплексного аналізу письмового тексту та усного висловлювання;

- навичками вільного володіння своєю мовою в різних умовах спілкування;

- правильного композиційного і мовного оформлення різних наукових творів, ділової кореспонденції та документації, правилами і нормами ділового етикету.

курс-Культура-усного-і-писемного-мовлення

Отже, курс Культура усного і писемного мовлення знайомить студентів з основними засадами грамотного і правильного володіння мовними засобами в усній і письмовій формі при професійній та повсякденній комунікації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!