Роздрукувати сторінку

Зарубіжна теорія і моделі масової інформації, як навчальна дисципліна

« Назад

З поглибленням глобальних процесів у сучасному суспільстві та його інформатизацією все більшого поширення і значення набуває масова інформація.

Вивчення зв'язку і засобів масової інформації призвело до розробки багатьох теорій. Структурні і функціональні теорії вважають, що соціальні структури реальні і функціонують таким чином, що їх можна спостерігати об'єктивно; когнітивні і поведінкові теорії, як правило, зосереджені на психології окремих осіб; інтеракціоністські теорії розглядають суспільне життя як процес взаємодії; інтерпретуючі теорії розкривають те, як люди насправді розуміють свій власний досвід; і критичні теорії, пов'язані з конфліктом інтересів в суспільстві та шляхами комунікації, увічненням панування однієї групи над іншою.

Зарубіжна-теорія-і-моделі-масової-інформації

Найбільш ранні теорії висунули західні теоретики Зіберт, Патерсон і Шрамм у своїй книзі «Чотири теорії преси» (1956). Вони були названі «нормативними теоріями».

Для майбутнього спеціаліста важливо знати і розуміти теорії і моделі масової інформації.

Об’єктом вивчення дисципліни є масова інформація.

Предметом - масова інформація, як соціокультурний феномен, реалізований з допомогою ЗМІ.

Мета курсу Зарубіжна теорія і моделі масової інформації – ознайомити студентів з теоріями, концепціями і моделями масової журналістики та комунікації, розкрити процес зародження, розвитку та показати зміст зарубіжних теорій і моделей масової інформації, дати навички роботи з науковою літературою, розвивати вміння застосовувати та використовувати набуті знання на практиці – на телебаченні, радіо, в газетах, документальному кіно, новітніх медіа.

Завдання курсу Зарубіжна теорія і моделі масової інформації:

- ознайомитися з історію виникнення, становлення і розвитку концепцій свободи слова;

- виявити генезис концепцій і систем журналістики;

- розглянути сучасні зарубіжні теорії, концепції, системи і моделі масової інформації, комунікації та журналістики;

- ознайомитися з основними зарубіжними моделями масової інформації та їх творцями;

- розкрити суть соціокультурної, типологічної моделей журналістики і масової комунікації;

- сприяти формуванню у студентів навичок ідентифікувати та вирізняти теорії та моделі масової інформації;

- критично осмислювати та аналізувати соціокультурні процеси та масову інформацію;

- формувати сутнісне розуміння інформаційного балансу в системі ЗМІ, не даючи можливості втягувати себе в маніпулятивні, пропагандистські, політтехнологічні схеми.

Даний курс адаптований до сучасних інформаційних умов, враховує глобальні і національні виклики системи ЗМІ, поєднує новаторські і традиційні теоретико-методологічні підходи, сприяє інтелектуальній та універсальній підготовці фахівців із високою психологічною та морально-етичною стійкістю.

масова-інформація

Міждисциплінарні зв’язки: з навчальними дисциплінами «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Теорія масової комунікації», «Масова комунікація та інформація: історія, теорія, практика», «Теорія масової інформації», «Теорія світової культури» та ін.

Таким чином, дисципліна Зарубіжна теорія і моделі масової інформації націлює студентів на розвиток професійних вмінь вчасно виявити проблему, сформулювати тему, осмислити концепцію і знайти ефективні способи її практичної реалізації в мас-медіа.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!