Роздрукувати сторінку

Стилістика французької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Стилістика французької мови» призначена для студентів, які навчаються за напрямом Лінгвістика, кваліфікація бакалавр, профіль підготовки «Теорія та методика викладання іноземних мов і культур», які обрали французьку мову як першу іноземну. Дана програма відповідає державному освітньому стандарту.

«Стилістика французької мови» - один з найважливіших аспектів філології. Програма передбачає вивчення основних виразних засобів мови і стилістичних прийомів, їх взаємовідношення та функції, словниковий склад мови, функціональні стилі сучасної французької мови, аналіз та інтерпретацію текстів різних функціональних стилів.

Стилістика-французької-мови

Предметом вивчення дисципліни «Стилістика французької мови» є функціональні стилі сучасної французької мови.

Метою освоєння дисципліни «Стилістика французької мови» є ознайомлення з теорією стилістичних закономірностей системи французької мови та оволодіння базовими компетенціями в області аналізу та інтерпретації текстів різної стилістичної спрямованості.

Серед завдань дисципліни виділяються наступні:

- ознайомлення студентів загальними характеристиками стилістичних прийомів та виражальними засобами сучасної французької мови;

- формування навичок розрізняти і інтерпретувати фонетичні, лексичні та синтаксичні виразні засоби та стилістичні прийоми;

- формування у студентів базових знань про особливості функціональних стилів сучасної французької мови;

- застосування теоретичних знань в процесі інтерпретації текстів різних стилів.

Дисципліна «Стилістика французької мови» входить до варіативної частини загальнопрофесійного циклу і є частиною дисципліни «Основи теорії першої іноземної мови». Дана дисципліна розвиває компетенції, закладені в рамках курсу «Основи мовознавства» і продовжує розпочате вивчення теорії французької мови, будучи логічним продовженням курсів «Теоретична фонетика французької мови», «Лексикологія французької мови», «Теоретична граматика французької мови».

Компетенції, набуті при вивченні даної дисципліни, будуть надалі вдосконалюватися при вивченні інших варіативних загально-професійних дисциплін (історія мови, практикум з культури мовленнєвого спілкування, інтерпретація тексту тощо).

французька-мова

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати: характерні риси експресивних засобів і стилістичних прийомів французької мови на фонетичному, лексичному і синтаксичному рівнях, принципи використання словникового складу мови (слів і словосполучень) в їх експресивній функції, граматичні засоби вираження форми і конструкції, покликані висловлювати емоційно-оцінні відтінки, стилістичні особливості реалізації основних функціональних стилів сучасної французької мови, норми правильного вживання мови у відповідності зі специфікою різних мовленнєвих ситуацій.

- Вміти: розрізняти та інтерпретувати основні стилістичні прийоми та виражальні засоби французької мови; визначати характерні структурні, функціональні і стилістичні особливості текстів різних стилів і жанрів (художній, газетний текст, текст договору, ділова документація, інструкція, наукова та технічна стаття); враховувати семантико-стилістичну функцію мовних одиниць при перекладі, з визначенням їх специфіки в комунікативному плані в конкретних умовах кожного акту мовної комунікації.

- Володіти: навичками аналізу та інтерпретації текстів різної функціонально-стилістичної спрямованості (наукового, публіцистичного, художнього, газетного, офіційно-ділового стилів).

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ладигін К.А., Еткінд Є.Г., Баллі Ш. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і потрібно купити магістерську роботу чи статтю з курсу «Стилістика французької мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!