Роздрукувати сторінку

Практика діяльності зв'язків з громадськістю, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Практика діяльності зв'язків з громадськістю» є основою для здійснення подальшої професійної діяльності. Дисципліна відіграє найважливішу роль у формуванні теоретичних знань і практичних навичок в області формування PR-програм і здійснення проектів.

Мета курсу – познайомити студентів з різними аспектами самого поняття «зв'язки з громадськістю», викласти теоретичні і практичні основи цієї спеціальності, окреслити контури професії.

зв'язки-з-громадськістю

Завдання курсу: дати уявлення про провідні функції, форми і методи зв'язків з громадськістю; провести історичний екскурс у «минуле» цього явища; визначити специфіку даної професійної діяльності в умовах сучасної України; навчити студентів азам прикладних умінь фахівця.

В «теорії і практиці» увага фокусується на основних різновидах, сферах діяльності, формах і методах зв'язків з громадськістю, а також на темах, пов'язаних з формами взаємодії з PR-пресою, радіо і телебаченням.

Дисципліна «Практика діяльності зв'язків з громадськістю» відноситься до базової частини професійного циклу. Її вивчення ґрунтується на наявних у студентів вхідних знаннях, що стосуються сутності і специфіки системи масової комунікації в цілому, і журналістики як інформаційно-комунікативної діяльності, отриманих з попередніх дисциплін «Вступ до фаху», «Основи теорії журналістики», «Основи реклами і PR».

Курс «Практика діяльності зв'язків з громадськістю» знайомить слухачів з азами зв'язків з громадськістю, з найсучаснішими напрямками у сфері психологічного знання, теорії масової комунікації, менеджменту та інформаційних технологій, що становлять кістяк професійних знань і умінь фахівця і є одним з базових для вивчення подальших дисциплін, пов'язаних з різними аспектами подальшого освоєння професії («Основи реклами і паблік рілейшнз»), а також для професійно-творчих практикумів і проходження виробничих практик.

Практика-діяльності-зв'язків-з-громадськістю

Вимоги до результатів освоєння дисципліни:

- здатність використовувати знання в області загально гуманітарних соціальних наук (соціологія, психологія) в контексті своєї соціальної та професійної діяльності;

- готовність і здатність працювати в колективі, творчій команді, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні конфесійні відмінності;

- орієнтація у психологічних і соціально-психологічних аспектах функціонування ЗМІ та особливості роботи журналіста в даному аспекті.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

– сутність, особливості, основні прийоми та методи рекламної та PR-діяльності;

– основні відмінні особливості реклами і PR та важливість цієї діяльності в комерційній, політичній, фінансовій, соціальній сферах діяльності;

– форми проведення рекламних та PR - компаній;

– особливості розробки фірмового стилю і побудови іміджу організації;

– основи медіапланування.

-- Вміти:

– складати плани рекламних та PR-компаній;

– розробляти фірмовий стиль підприємства;

– готувати письмові та усні PR-матеріали, тексти рекламних повідомлень;

– розробляти сценарії організаційно-представницьких заходів;

– проводити рекламні дослідження і знати їх методологію;

– складати медіаплани рекламних компаній;

– здійснювати оцінку ефективності рекламної діяльності.

-- Володіти:

- навичками аналізу практичної діяльності в сфері журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю.

формування-PR-програм

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Моісєєв В.А., Савінова О.Н., Ситніков А.П., Гундарін М.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і потрібно купити магістерську роботу чи статтю з курсу «Практика діяльності зв'язків з громадськістю» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!