Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Практика усного і писемного мовлення іспанської мови

Практика усного і писемного мовлення іспанської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення іспанської мови – вивчає іспанську мову з огляду на мовні характеристики та національну специфіку лексичного, семантичного, граматичного, прагматичного і дискурсивного аспектів в усному / письмовому мовленні, підготовленості / непідготовленості, офіційності / неофіційності.

Мета курсу Практика усного і писемного мовлення іспанської мови:

- формування у слухачів основ лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенції;

- забезпечення вільного, правильного і функціонально адекватного володіння всіма видами мовленнєвої діяльності іспанською мовою;

- розширення словникового запасу студентів і аналіз досліджуваних лексичних одиниць з метою розвитку навичок усного та писемного мовлення.

іспанська-мова

Завдання курсу Практика усного і писемного мовлення іспанської мови:

Навчання особливостям сучасної іспанської мови:

- вільно висловлювати свою думку без підготовки відповідно до пропонованої теми;

- обговорювати питання, що стосуються договорів і угод;

- відстоювати свої позиції і висловлювати думку у відповідь на питання співрозмовника;

- розуміти монологічні або діалогічні виступи носіїв мови на рівні розмовної та ділової мови;

- складати ділові листи, відповідати на них, вести переговори.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-іспанської-мови

В результаті освоєння змісту дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- подібності та відмінності в фонетичних, лексико-граматичних системах української і іспанської мов, вимоги до правильного складання діалогу, читання тексту іспанською мовою, оформлення письмової роботи, ведення бесіди, дискусії;

- основні лінгвокраїнознавчі реалії в межах досліджуваних тем.

-- Вміти:

- розуміти на слух нешвидку мову носія мови;

- розуміти адаптовані і нескладні автентичні іншомовні тексти;

- викладати зміст невеликих текстів в переказі;

- складати діалог в рамках заданих комунікативних стратегій, складати і розповідати топіки по заданим темам;

- здійснювати письмовий і усний переклад пропозицій і невеликих спрощених текстів з урахуванням правил граматики і синтаксису мови, що вивчається;

- складати презентації.

-- Володіти:

- основними навичками усного та писемного нормативного мовлення іспанською мовою в межах досліджуваних тем;

- основним лексичним мінімумом в рамках досліджуваних тем;

- навичками роботи з перекладними і тлумачними словниками, енциклопедіями, базами даних;

- початковими навичками поетичного читання іспанською мовою.

курс-Практика-усного-і-писемного-мовлення-іспанської-мови

Отже, даний курс повинен сприяти розширенню загальнокультурного і філологічного кругозору студентів, формуванню у них активної життєвої позиції.

На сторінці навчального сервісу Курсовікс ви можете замовити дипломну роботу чи нарис з курсу Практика усного і писемного мовлення іспанської мови. І у зазначений термін Ви отримаєте якісно виконану роботу по Вашим вимогам і цілком прийнятною ціною, яка влаштує і Вас і нас. Врахуємо всі Ваші (Вашого викладача) зауваження і коригування. Практично завжди на зв'язку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!