Роздрукувати сторінку

Політологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Політологія – вивчає політичне життя суспільства, засади і принципи його функціонування і організації.

Даний курс вивчається студентами всіх форм навчання. Він є невід'ємним предметом сучасної вищої освіти, допомагаючи молодому поколінню аналізувати і розуміти суспільно-політичні процеси і вибудовувати свою модель політичної поведінки.

дисципліна-Політологія

Метою курсу Політологія є залучення особистості до соціально-політичної діяльності, формування активної життєвої позиції щодо розвитку громадянського суспільства.

Завдання курсу Політологія:

- розвинути понятійно-категоріальних апарат студентів в сфері політології;

- виявити і вивчити базові закономірності та основні форми політичних процесів;

- прояснити взаємозалежність внутрішньополітичних і міжнародно політичних (мікро-політичних і макро-політичних) процесів;

- ознайомити студентів з найважливішими політичними теоріями і політологічними працями і школами;

- розвинути у студентів навички практичного політичного аналізу.

Політологія тісно пов'язана з іншими гуманітарними науками - історією, соціологією, культурологією і ін. Тому завдання політичної науки і складається з акцентуалізації на проблемах модернізації суспільства та його демократизації, становлення правової соціальної держави, свідомої участі українців в демократичних перетвореннях суспільства.

Вивчення курсу Політології є важливим етапом у підготовці бакалавра.

курс-Політологія

Оволодіння цим курсом повинно дати майбутньому фахівцю комплекс, як теоретико-методологічних, так і прикладних знань і навичок в галузі сучасної політології, навчити його основним методам аналізу політичних процесів, прийняття політичних рішень, ознайомити з технологіями сучасних виборчих кампаній, на основі широкого використання міжнародного та вітчизняного досвіду.

Вивчення Політології має будуватися на основі знань придбаних студентом в результаті успішного освоєння їм в середній школі таких предметів (дисциплін), як Історія і Суспільствознавство. Позитивним фактом слід вважати попереднє вивчення студентом у вузі дисциплін Правознавство та Основи права.

Приступаючи до вивчення політології студент вже повинен володіти початковими знаннями про базові філософські і політико-правові поняття і терміни, вміти з їх допомогою аналізувати окремі події і факти з історичного минулого, виділяти зв'язки і залежності між ними, цьому сприяє вивчення курсу Політологія.

Взаємозв'язок з подальшими дисциплінами. Успішне освоєння курсу Політології сприятиме вивченню конституційного, адміністративного, цивільного права, а також інших галузевих дисциплін, глибоке і послідовне вивчення яких неможливо без оволодіння категоріальним апаратом політології.

Освоєння даного курсу – це один із способів соціологізації особистості і формування її політичної культури. Політична освіта є умовою перетворення суспільства із об’єкта маніпуляцій влади в колективний суб’єкт політики.

Політологія

Отже, вивчення даного курсу дозволяє проникнути в тайни політики і влади, розкрити і розкрити справжню суть діяльності політичної еліти, лідерів, партій, політичної поведінки лідерів і мас. Найважливіший аспект сучасної політології – вияв сутності політичної діяльності і того, хто є хто в політичному життю.

На сайті ІЦ Курсовікс ви можете замовити курсову роботу чи презентацію з курсу Політологія. Наші автори мають великий методичний і науковий досвід. Всі роботи виконуються на основі сучасної літератури і публікацій, за індивідуальним вимогам і з урахуванням зауважень.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!