Роздрукувати сторінку

Стилістика арабської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Програма курсу «Стилістика арабської мови» ставить своєю метою навчити основних особливостей арабської стилістики: принципам побудови арабського речення, різновидам арабських словосполучень, специфіці сурядного і підрядного зв'язку в арабському реченні, характерними арабськими видами речень і словосполучень, а також стилістичним засобам арабської мови. У стилістичній частині програма охоплює різноманітний матеріал з усно-позмінної мовленнєвої практики. У ході навчання за даною програмою узагальнюються та систематизуються наявні у студентів знання про арабський синтаксис і стилістику, і здобуваються нові.

Будь-яка мова складається з оформлення мовними засобами, але зміст думки та її побудова є універсаліями для будь-якої мови світу, тому при навчанні арабській мові методика ставить своїм завданням навчання оформлення думки виразними засобами і стилістичними прийомами арабської мови.

арабська-стилістика

Дана навчальна дисципліна включена в розділ основної освітньої програми Сходознавство і африканістика і відноситься до дисциплін за вибором.

Для вивчення дисципліни необхідні базові знання з арабської мови.

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- класифікацію арабських речень та стилістичних прийомів, термінологію арабської мови;

- синтаксис і арабську стилістику, методи і способи аналізу речень.

2. повинен вміти:

- аналізувати арабські речення з точки зору їхньої побудови і стилістичних прийомів.

3. повинен володіти:

- навичками побудови арабських речень, розуміння і правильного тлумачення арабських стилістичних прийомів, аналізу художніх текстів і прийомів художньої виразності.

Стилістика-арабської-мови

Крім цього, у студента формуються наступні компетенції:

-- Знати:

- характерні риси експресивних засобів і стилістичних прийомів арабської мови на фонетичному, лексичному і синтаксичному рівнях;

- принципи використання словникового складу мови (слів і словосполучень) в їх експресивній функції;

- граматичні засоби вираження форми і конструкції, покликані висловлювати емоційно-оцінні відтінки мови;

- стилістичні особливості реалізації основних функціональних стилів сучасної арабської мови.

-- Вміти:

- розрізняти та інтерпретувати основні стилістичні прийоми та виражальні засоби арабської мови;

- визначати характерні структурні, функціональні і стилістичні особливості текстів різних стилів і жанрів (художній, газетний текст, текст договору, ділова документація, інструкція, наукова та технічна стаття);

- враховувати семантико-стилістичну функцію мовних одиниць при перекладі, з визначенням їх специфіки в комунікативному плані в конкретних умовах кожного акту мовної комунікації.

Володіти: навичками аналізу та інтерпретації текстів різної функціонально-стилістичної спрямованості (наукового, публіцистичного, художнього, газетного, офіційно-ділового стилів).

стилі-арабської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.В. Лєбєдєв, Г.І. Бочкар, В.Б. Касевич та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати дипломну роботу чи курсову з курсу «Стилістика арабської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!