Роздрукувати сторінку

Методика викладання іноземних мов у вищій школі, як навчальна дисципліна

« Назад

Сфера методології викладання іноземної мови зазнає постійних змін. спеціалісти постійно сперечаються з приводу того, яка методика вивчення іноземної мови є більш ефективною. Прихильники класичного методу вважають за краще традиційний спосіб вивчення мови, так як саме він тренує всі чотири основні мовні навички: розмовна мова, аудіювання, читання та письмо. При цьому відбувається розширення лексичного запасу і поліпшується вимова.

Прихильники комунікативної методики вказують на недоліки цієї методики. По-перше, при всебічному вивченні мови не залишається часу на чисто розмовну практику, а по-друге викладачі, як правило, не є носіями мови.

курс-Методика-викладання-іноземних-мов-у-вищій-школі

У сучасному суспільстві знання іноземної мови необхідне. Тому викладач повинен володіти усією сукупністю методик і прийомів навчання іноземній мові, щоб навчальний процес був ефективним.

Курс Методика викладання іноземних мов у вищій школі – вивчає технології активного, проблемного, ігрового, контекстного навчання, що мають широкі можливості застосування в викладанні іноземних мов у вузі, оптимізуючи процес навчання, активізуючи діяльність студента і забезпечуючи вихід навчальної діяльності у позанавчальну.

Вибір найбільш підходящої методики навчання має стратегічне значення, будучи одним з основних факторів менеджменту освіти. При визначенні стратегії викладання кожного аспекту іноземної мови необхідно виходити з поставленої мети навчання, враховувати специфіку дисципліни викладання і природу формованих навичок і умінь. Правильно організоване викладання - це не послідовна реалізація якого-небудь одного, «наймоднішого» підходу, а оптимальна сукупність прийомів, адекватних цілям навчання.

Основна мета освоєння дисципліни Методика викладання іноземних мов у вищій школі:

- вдосконалення педагогічної майстерності у викладачів вищої школи завдяки знайомству з сучасними теоретичними та практичними напрямами розвитку лінгвістики у вищій школі;

- знайомство з різноманітними факторами, що діють в педагогічній системі вищої школи;

- механізмами ефективного оволодіння змістом профільної іншомовної освіти.

Основним завданням курсу Методика викладання іноземних мов у вищій школі є:

- розглянути новітні досягнення методики викладання іноземних мов і прогресивні ідеї зарубіжних методистів і навчити використовувати їх в практичній діяльності;

- обґрунтувати пріоритетність комунікативного підходу у навчанні іноземній мові;

- визначити сучасні вимоги, що пред'являються до майбутніх фахівців на сучасному ринку праці.

Курс включає чотири модулі. Після проходження кожного модуля студентам пропонуються питання для самоконтролю і список додаткової літератури. Рекомендовані модулі складають важливу частина всього курсу.

Методика-викладання-іноземних-мов-у-вищій-школі

Таким чином, даний курс необхідний майбутньому викладачу для досягнення мети своєї професійної діяльності.

Якщо вам потрібна допомога у виконані завдання з курсу Методика викладання іноземних мов у вищій школі, зайдіть на сайт КУРСОВІКС, або на нашу сторінку в контакті і натисніть купити дипломну роботу чи наукову статтю з курсу Методика викладання іноземних мов у вищій школі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!