Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці

Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці, як навчальна дисципліна

« Назад

Зовнішньополітичний та економічний курс провідних країн світу вже давно став значним фактором розвитку міжнародних відносин.

Геополітичний, геостратегічний і геоекономічний аналіз є невід'ємною частиною як сфери наукового знання, так і сучасного міжнародного життя. Це визначає необхідність вивчення геополітичних концепцій і теорій в рамках університетських курсів міжнародних відносин і політичних наук.

Геополітика

Предметом курсу Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці є геополітика та геоекономіка як самостійні наукові дисципліни в їх міжнародно-політичному аспекті і методи застосування геополітичних і геоекономічних концепцій в теорії і практиці міжнародної політики.

В курсі розглядаються основоположні геополітичні та геоекономічні теорії і доктрини, простежується взаємозв'язок геополітики і геоекономіки з такими фундаментальними категоріями як війна, ідеологія, системність в міжнародних відносинах, а також проводиться аналіз геополітичних та геоекономічних процесів в глобальному світі і в його окремих складових частинах.

Мета даної дисципліни – з'ясувати, які геополітичні, економічні та інші інтереси переслідують провідні держави світу; створити у студентів комплексне уявлення про геополітичні та геоекономічні системи, розширити картину сучасного світопорядку за рахунок залучення теорій і методів геополітики, а також зробити геополітику інструментом теоретичного і практичного аналізу міжнародних політичних ситуацій.

Ця мета буде конкретизуватися в таких завданнях:

- ознайомити студентів з поняттями геополітика, геостратегія та геоекономіка;

- розібратися в геополітичних інтересах провідних країн світу;

- охарактеризувати економічну складову взаємодії держав світу;

- ознайомити студентів з класичними і сучасними геополітичними концепціями, вивчити основні тенденції геополітичного і геоекономічного розвитку світу;

- прищепити навички геополітичного аналізу, і, крім того, виробити здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних відносин в епоху глобалізації;

- осмислити місце та перспективи України в сучасному глобальному геополітичному і геоекономічному просторі.

Геополітичні-інтереси

В основі геополітики лежить теза про вплив географічного середовища на розвиток суспільства. З цієї тези виходить розуміння геополітики як наукової дисципліни про закономірності розвитку і взаємодії держав в просторовому аспекті.

Сьогодні найбільш універсальним є визначення геополітики як дисципліни, яка вивчає і аналізує взаємозв'язок географічних, економічних, політичних та інших ключових факторів, які впливають на стратегічний потенціал держави.

Найважливішим фактором взаємин між державами з давніх часів і до сьогоднішнього дня було і є прагнення до переділу геополітичної карти світу.

Основоположні концепції геополітики, що були сформульовані на рубежі XIX-XX ст. все ще не втратили своєї актуальності. Але драматичні події XX ст. – Перша і Друга світові війни, «холодна» війна,- внесли істотні корективи в традиційні геополітичні побудови.

Сплеск інтересу до геополітики на межі XX-XXI ст. супроводжується переосмисленням класичних доктрин в контексті швидко змінного світу.

З самого свого зародження геополітика була, в першу чергу, прикладною дисципліною, покликаною систематизувати досвід минулого для відповіді на широкий спектр політичних, економічних, географічних проблем сьогодення і майбутнього. Традиційно геополітика оперує такими поняттями як життєвий простір, баланс сил, військовий потенціал, компоненти мощі і рівень конфліктності.

Геополітичні-та-геоекономічні-інтереси-у-світовій-політиці

Отже, навчальна дисципліна Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці є дуже актуальними і важливим курсом, адже комплексне вивчення політичних наук, міжнародних відносин і процесів глобалізації в сучасному світі неможливо без розуміння геополітичної та геоекономічної логіки і імперативів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!