Роздрукувати сторінку

Бездоглядність і правопорушення підлітків, як навчальна дисципліна

« Назад

Проблема бездоглядності і правопорушення підлітків є дуже актуальною. Адже на сьогоднішній день значний відсоток правопорушень здійснюють саме підлітки. Тобто особи, які ще не досягли повнолітнього віку (14 – 18 років).

Правопорушення – це протиправні винні діяння.

Крадіжки, бійки, наркотики і грабунки – найбільш поширені правопорушення підлітків. Поширеними також є вживання алкоголю, наркотиків, куріння, прогули, і навіть проституція.

бездоглядність

Основною причиною такої поведінки підлітків є бездоглядність.

Бездоглядність – це соціальний стан особи, який проявляється у недостатності або відсутності догляду за неповнолітнім що призводить до порушення соціальних і правових вимог існування у суспільстві бездоглядною особою.

Бездоглядність і правопорушення підлітків – це навчальна дисципліна, яка вивчає сучасні проблеми бездоглядності підлітків та правопорушення, які вони здійснюють.

Предмет – відносини, що виникають між державою в особі уповноважених нею органів, з одного боку, і підлітками, що вчинили правопорушення.

Мета – ознайомити студентів з проблемами бездоглядності підлітків, правопорушеннями, які вони найчастіше здійснюють, показати шляхи та методи вирішення вищезгаданих проблем; виховувати у студентів правову культуру та поведінку.

Бездоглядність-і-правопорушення-підлітків

Завдання дисципліни:

- формування у студентів уявлень про бездоглядність та правопорушення неповнолітніх як соціальні проблеми сучасності, розкриття суті і причин бездоглядності та правопорушень неповнолітніх;

- розкриття правових і теоретичних основ соціальної роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх;

- оволодіння змістом і технологіями соціальної профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх;

- розвиток у майбутніх фахівців в процесі вивчення курсу аналітичних, організаторських і комунікативних здібностей.

Бездоглядність і правопорушення підлітків як навчальна дисципліна нерозривно пов’язана з іншими правовими дисциплінами, в першу чергу з Теорією держави та права та Кримінальним правом. А також має тісний зв'язок з дисциплінами суспільствознавчого та загальногуманітарного спрямування. Серед них: політологія, філософія, юридична соціологія, правова кібернетика та ін.

У результаті освоєння курсу студенти повинні володіти методикою виявлення неповнолітніх правопорушників і бездоглядних та вміти проводити профілактичні заходи з метою попередження підліткової бездоглядності та правопорушень.

Важливо зазначити, що підлітки можуть нести кримінальну відповідальність тільки з настанням певного віку.

правопорушення-підлітків

Вік кримінальної відповідальності – це вік, коли дитина може нести відповідальність за злочин. Якщо дитина знаходиться нижче віку кримінальної відповідальності, їй не можуть бути пред'явлені звинувачення в скоєнні кримінального злочину. Вік кримінальної відповідальності варіюється від країни до країни. В Україні – це 16 років. А, наприклад, у Великобританії – це 10 років (за певних умов).

Таким чином, курс Бездоглядність і правопорушення підлітків є важливим елементом правової освіти студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!