Роздрукувати сторінку

Германські мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна Германські мови вивчає теоретичні і функціональні аспекти мов германської мовної групи, їх розвиток, сучасний стан та особливості функціонування, спільності походження.

Курс служить вступною частиною загального курсу історії англійської (німецької) мови. Це визначає його велике значення для формування у студентів основних лінгвістичних знань про закономірності розвитку мови, про наступність мовних явищ.

Германська-мовна-група

До германських мов відносяться мови наступних підгруп:

- північної (шведська, датська, норвезька, ісландська, фарерська мови);

- західної (англійська, німецька, нідерландська, люксембурзька, фризька мови та ідиш, африкаанс);

- східної (готська, бургундська, вандальська, гепідска, герульска мови).

Метою курсу є забезпечення студентів базовими лінгвістичними знаннями та ясним розумінням історичних процесів, що відбувалися в давньогерманських мовах, дати їм загальні відомості про специфіку германських мов в цілому і про особливості історичного розвитку кожної з мов цієї групи.

Германські-мови

Область дослідження навчальної дисципліни:

- основні етапи і напрями становлення та розвитку германських мов;

- історичні особливості розвитку діалектів германських мов;

- дослідження закономірностей походження і формування основних груп германських мов, їх самостійного розвитку на різних етапах їх становлення і розвитку;

- основи набуття германськими мовами їх сучасних особливостей;

- особливості функціонування різних груп германських мов;

- загальні та індивідуальні тенденції розвитку германських мов;

- слово, як основа єдності мови, типи лексичних одиниць, структура словникового складу, функціонування лексичних одиниць, розвиток і поповнення словникового складу, лексика і позамовна дійсність, лексикологічні категорії, фразеологія, синтаксичний лад, особливості стилістичного впливу і експресивних засобів германських мов;

- становлення лінгвістичних систем германських мов;

- корпусні дослідження германських мов;

- дослідження особливостей використання зіставлень на різних рівнях, виявлення особливостей сприйняття, вживання, типових лінгвокультурних помилок і особливостей використання в різних мовних спільнотах;

- проблеми передачі різних мовних явищ в різних мовах, в перекладах з германських мов на рідну і назад;

- проблеми класифікації лексичних одиниць і фонем;

- методи дослідження лексичних одиниць.

Давньогерманські-мови

Дослідження в рамках дисципліни проводяться як на основі історичного підходу, так і в руслі сучасних наукових парадигм.

Отже, цей короткий курс готує студентів до більш детального і поглибленого вивчення історії окремих германських мов (англійської, німецької). Курс має велике загальноосвітнє значення і закладає основи теоретичної підготовки філологів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!