Роздрукувати сторінку

Практична фонетика, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Практична фонетика – вивчає правильну вимову голосних і приголосних звуків.

Метою освоєння дисципліни Практична фонетика є сприяння формуванню і розвитку у студентів спеціальних компетенцій, що дозволяють їм надалі здійснювати професійну діяльність за допомогою освоєння фонетичних норм іноземного мови, необхідних для формування комунікативної компетенції і для вирішення типових завдань професійної діяльності випускника.

дисципліна-Практична-фонетика

Цілі освітньої діяльності спрямовані на формування здатності здійснювати професійну педагогічну діяльність в галузі викладання мови на рівні, необхідному для прояву комунікативної компетенції в найбільш поширених ситуаціях в офіційній і в неофіційній сферах, а так само на ефективне формування фонетичних навичок, необхідних для здійснення вищезгаданої діяльності.

Цілі виховної діяльності спрямовані на формування здатності:

- сприймати автентичність іншої мови, дбайливо ставитися до її проявів;

- усвідомлювати себе носієм української мови і культури;

- передавати свої знання і навички в області фонетики учням.

Цілі розвиваючої діяльності спрямовані на формування здатності:

- вміти працювати над фонетичними явищами, самостійно удосконалювати рівень сформованості фонетичних навичок;

- вміти здійснювати підбір матеріалів для відпрацювання досліджуваних фонетичних умінь з учнями.

Завданнями освоєння дисципліни Практична фонетика є:

- оволодіння вимовою мови, що вивчається, відповідною сучасній нормі;

- навчання комунікативному читанню вголос в тісній взаємодії з навчальною роботою з практики мови;

- сформувати готовність застосовувати отримані навички для навчання іншомовній вимові.

Дисципліна «Практична фонетика» відноситься до варіативної частини професійного циклу. Для її освоєння студенти використовують знання і вміння, сформовані в процесі вивчення іноземної мови в загальноосвітній школі.

 

В результаті вивчення дисципліни «Практична фонетика» студенти повинні:

- опанувати міцними навичками іншомовної вимови і використовувати їх в процесі читання і говоріння іноземною мовою;

- вміти транскрибувати і інтонувати іншомовні тексти, відбирати фонетичні засоби для відповідної реалізації комунікативної установки.

Освоєння дисципліни «Практична фонетика» є необхідною основою для подальшого вивчення дисциплін варіативної частини професійного циклу («Практика усного та писемного мовлення», «Теоретична фонетика», «Практикум з культури мовного спілкування»), проходження навчальної (лінгводидактичної) і виробничої (педагогічної) практик.

В результаті освоєння курсу студенти повинні володіти:

- навичками практичного застосування знань позиційної зміни і взаємовпливу фонетичних одиниць;

- навичками комунікативно-фонетичної варіативності мови;

- навичками вираження логічних відносин за допомогою інтонації;

- розпізнавати і вимовляти голосні і приголосні звуки в слові, словосполученні, у фразі і тексті;

- користуватися фонетичною транскрипцією для відображення і відтворення фонемної і акцентно-ритмічної структури слова;

- читати вголос тексти різних жанрових стилістичних різновидів і продукувати монологічні і діалогічні висловлювання, зберігаючи вимовну норму, використовуючи інтонаційні структури відповідно зі здоровим глуздом і комунікативною спрямованістю;

- навичками офіційної, неофіційної мови, нейтрального стилю вимови;

- навичками інтонаційного оформлення підготовленої і непідготовленою мови в рамках фоностилістичного підходу.

Отже, даний курс націлений на розвиток фонематичного слуху у студентів, ознайомлення їх з низкою фонетичних явищ мови, які дозволять їм наблизити власну мову до автентичного звучанню, на розвиток у студентів інтонаційно-мовних навичок монологічного та діалогічного мовлення, розвиток навичок аудіювання.

На сервісі курсовікс ви можете замовити дипломну роботу чи семінари з курсу Практична фонетика.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!