Роздрукувати сторінку

Іноземна мова (турецька). Турецька мова, як начальна дисципліна

« Назад

Знання іноземних мов і, зокрема, турецької мови є невід'ємною частиною сучасного світу. Турецька починає займати все більше значення у професійній діяльності і повсякденному житті через важливу роль, яку вона відіграє в ланцюгах зв'язку по всьому світу. Оскільки роль турецької мови росте, то і викладання турецької мови як іноземної зростає в освітній сфері.

Предмет дисципліни Іноземна мова (турецька). Турецька мова: граматика сучасної турецької мови з точки зору сучасної лінгвістичної теорії.

Іноземна-мова-(турецька).-Турецька-мова

Мета дисципліни: розвиток теоретико-лінгвістичного мислення студентів, що вивчають як основну іноземної мову сучасну турецьку мову, забезпечити готовність до використання мови у професійній діяльності і практично у всіх життєвих ситуаціях.

Завдання дисципліни Іноземна мова (турецька):

- осмислення студентами теоретичних положень курсу;

- усвідомлення студентами місця турецької мови в загальній типологічній і генетичній класифікації мов світу;

- виділення основних особливостей, що характеризують сучасну турецьку мову;

- розвиток загальнорозмовної і літературної мови.

Навчання здійснюється за принципом «від простого до складного, від складного до більш складного». Вивчення турецької мови починається з комплексного фонетико-лексико-граматичного етапу. Протягом всього курсу навчання проводиться зіставлення мовних зразків і граматичних структур з аналогічними конструкціями в українській мові.

Дана дисципліна спрямована на розвиток таких компетенцій:

- знання і активне володіння турецькою мовою;

- уміння застосовувати іноземну мову для вирішення професійних та побутових питань;

- готовність і вміння вести діалог, листування, переговори іноземною мовою в рамках рівня поставлених завдань;

- здатність виконувати письмові та усні переклади матеріалів професійної спрямованості з іноземної мови на українську і навпаки;

- володіння техніками встановлення контактів і розвитку спілкування турецькою мовою;

- розуміти досить складні і розгорнуті доповіді і лекції по знайомим темам, a також програми новин і зміст художніх фільмів, якщо їх герої говорять літературною мовою;

- читати і розуміти статті та повідомлення актуальної проблематики;

- вміти брати участь в діалогах з носіями мови, що вивчається без підготовки;

- вміти активно брати участь у дискусіях на знайому тему;

- вміти писати статті, есе на різні теми;

- вміти переводити досить складні тексти як з турецької на українську, так і з української на турецьку мову.

турецька-мова

Дисципліна Іноземна мова (турецька). Турецька мова досить глибоко знайомить студентів з особливостями мови, а також дає загальне уявлення про літературу та історію Туреччині. В основі навчальних матеріалів лежать тексти, що представляють різні стилі викладу.

Таким чином, в процесі вивчення даного курсу студенти набувають основні компетенції в області турецької мови, необхідні для створення основи формування мовленнєвої діяльності в межах вивченої навчальної та побутової тематики. Курс відображає найважливіші елементи турецької мови, направлений на опанування різних видів мовної діяльності (аудіювання, читання, говоріння та письмо).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!