Роздрукувати сторінку

Ділова українська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Ділова українська мова» є дисципліною за вибором гуманітарного, соціального та економічного циклу з підготовки фахівців.

Ділова українська мова – дисципліна, що вивчає норми сучасної ділової мови в галузі лексики, морфології, синтаксису та стилістики.

Ділова-українська-мова

Завдання курсу «Ділова українська мова»:

– показати лексико-фразеологічні та граматичні особливості офіційно-ділового стилю;

– познайомити з нормами ділової мови в галузі лексики, морфології, синтаксису, стилістики;

– допомогти оволодіти специфічними мовними засобами офіційно-ділового стилю;

– розвинути стилістичне чуття; виробити вміння та навички редагування текстів ділових паперів;

– ознайомлення із зразками документів, варіантами їх композиційної структури;

– навчити оформлення та складання деяких видів документів.

Для вивчення даної навчальної дисципліни необхідні компетенції, сформовані в студентів у результаті вивчення дисципліни «Українська мова» в середній загальноосвітній школі.

Студент повинен:

- Знати: основні лінгвістичні поняття, їх сутність та зміст; основні норми фонетики, лексики, морфології і синтаксису, основні види лінгвістичних словників.

- Вміти: застосовувати отримані знання при створенні, доопрацюванні та обробці різних типів текстів.

- Володіти: вільно основною досліджуваною мовою в її літературній формі, нормами української літературної мови, основними методами і прийомами різних типів усної та письмової комунікації на основній мові, що вивчається.

офіційно-діловий-стиль

Студент, який прослухав курс «Ділова українська мова»:

-- Повинен знати:

- відмінності між мовою та мовленням;

- функції мови як засобу формування і трансляції думки;

- соціально-стилістичне розшарування сучасної української мови, комунікативні якості мовлення та норми української літературної мови, найбільш уживані виразні засоби української літературної мови;

- специфіку усної та письмової мови, правила продукування текстів різних ділових жанрів;

- найбільш важкі для засвоєння мовні норми орфографії, пунктуації, граматики;

- особливості ділової лексики.

-- Повинен вміти:

- будувати своє мовлення у відповідності з мовними, комунікативними та етичними нормами;

- аналізувати своє мовлення з точки зору його нормативності, доречності й доцільності;

- усувати помилки і недоліки в своєму усному і письмовому мовленні;

- вживати юридичну лексику в діловому мовленні;

- складати тексти різних видів ділових паперів, процесуальних документів у відповідності з мовними і стилістичними нормами;

- користуватися словниками української мови, науковою, довідковою літературою.

-- Повинен мати навички:

- усного і письмового мовлення, як на загальнокультурному рівні, так і в професійній сфері;

- лінгвістичного аналізу, редагування, редагування службових та процесуальних документів.

сучасна-ділова-мова

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Плотницька І., Зубков М., Молдаванов М., Сидорова Г. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Ділова українська мова» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!