Роздрукувати сторінку

Комунікаційні технології, як начальна дисципліна

« Назад

В інформаційну епоху роль і значення комунікації кардинально змінюється, наука почала ретельно вивчати вплив інформації на суспільство саме тому, що інформація стала основним продуктом виробництва й основним засобом впливу на культуру й соціум, особливо на масову свідомість.

Комунікаційні технології - дисципліна, що вивчає різні техніки впливу на аудиторію, починаючи з організації комунікативного простору, створення візуальних образів, міфів і закінчуючи політичними, кризовими технологіями, евенто-менеджментом, а також технологіями конструювання реальності, медіації, ведення інформаційних війн.

Комунікаційні-технології

Мета навчального предмету Комунікаційні технології полягає в ознайомленні слухачів з продуктивними комунікативними технологіями в сфері реклами і зв'язків з громадськістю, що дозволяють вибудовувати ефективну комунікативну поведінку в професійній і особистісній сферах.

Курс Комунікаційні технології призначений для вирішення наступних завдань:

• оволодіння основними комунікативними технологіями мовної, інтерактивної, групової сфер на інструментальному рівні (розумію, знаю, вмію);

• формування загальної комунікативної компетентності як здатності індивіда до спілкування в різних ситуаціях, сферах і видах комунікації;

• розвиток комунікативних умінь, пов'язаних з використанням і аналізом ефективності різних комунікативних технологій в професійному і особистісних аспектах.

Студенти повинні оволодіти на інструментальному рівні наступними комунікативними технологіями: ефективного читання (інтегральний і диференційний алгоритми), розвитку критичного мислення через читання та письмо, дискусії (усній і письмовій), дебатів, продукування писемного мовлення; основними поняттями, складовими даних технологій; комунікативними вміннями (використання технології, аналіз її ефективності та можливостей в різних сферах професійної і особистісної комунікації).

Зміст дисципліни Комунікаційні технології:

- організація комунікаційного простору;

- комунікаційні моделі та їх технологічний потенціал;

- комунікативні технології пропаганди;

- комунікативні технології в сфері Паблік Рилейшенз;

- іміджеві технології;

- комунікативні технології в сфері політики;

- виборчі комунікативні технології;

- кризові комунікації;

- технології інформаційних війн;

- комунікативні технології конструювання реальності (медіація).

Даний курс Комунікаційні технології дає можливість дізнатися як формується імідж політика, як проводять виборчі кампанії, як застосовують технології пропаганди та інформаційних війн, яким чином у журналістиці конструюються новини і формується культура повсякденного життя.

курс-Комунікаційні-технології

Курс лекцій пов’язаний з такими дисциплінами як теорія масової інформації, теорія масової комунікації, реклама та піар, теорія і практика журналістики, риторика.

Таким чином, результатом вивчення курсу Комунікаційні технології повинні стати набуті вміння здійснення аналізу комунікаційних технологій, застосованих в ЗМК, а також представлення проекту з формування конкретної кампанії зі створення політичного іміджу, застосування методик пропагандистського і психологічного впливу в виборчих перегонах, роботи з символікою і міфами в політиці, технологіями конструювання новин.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!