Роздрукувати сторінку

Політична реклама, як навчальна дисципліна

« Назад

Політична реклама – вивчає жанри політичної реклами, основні етапи її розробки і власне створення рекламного продукту, маніпулятивні технології політичної реклами та її специфіку в Україні.

Метою навчальної дисципліни «Політична реклама» є вироблення цілісного уявлення про місце і роль політичної реклами в конструюванні політичних дискурсів, розуміння їх призначення в політичній комунікації і формування на цій основі теоретико-методологічної культури аналізу символічної природи політичних явищ і процесів.

кур-Політична-реклама

Курс дозволяє оволодіти практичними навичками застосування базових аналітичних методик розуміння і оцінки ефективності технології політичного позиціонування акторів і процесів політичної системи.

Завдання дисципліни "Політична реклама" визначаються символічною природою світу політики, розуміння якої можливе за умови вирішення більш детальних задач:

- розуміти дискурсивну природу політичної сфери сучасного суспільства;

- усвідомити процес виробництва дискурсів і роль реклами в цьому;

- виявити технологію просування в поле політики політичних артефактів;

- розуміти політичну рекламу як важливий елемент політичного менеджменту;

- правильно конструювати символи і образи, для легітимізації політичних рішень і проведення політичних кампаній.

В результаті освоєння компетенцій студент повинен:

1. Знати:

1. Про менеджмент в системі сучасної політології, знання методів прийняття та реалізації політичних рішень, вміння застосовувати політичні технології, формування навичок політичного консалтингу.

2. Спроможність до участі в організації управлінських процесів в органах влади, в апараті політичних партій і суспільно-політичних об'єднань, органах місцевого самоврядування.

3. Спроможність до участі в проведенні політичних кампаній, до використання знань про виборчі технології та інші види політичної мобілізації.

4. Специфіку сучасних політичних процесів на національному та міжнародному рівнях і їх економічні домінанти, національно-державні інтереси України в новій геополітичної ситуації.

5. Типологію політичних режимів і принципи демократичного устрою суспільства, сутність і структуру громадянського суспільства, діалектику його взаємодії з державою.

6. Соціокультурні, релігійні та етнічні аспекти політики, специфіку прояву фактору конфесійної та етнічної приналежності представників різних соціальних груп в їх політичній поведінці.

7. Механізми і наслідки впливу факторів інформації та комунікації на соціальні та політичні процеси в сучасному суспільстві, політичні аспекти розвитку інформаційного суспільства.

2. Вміти:

1. Компетентно і раціонально організувати і планувати свою діяльність, застосовувати отримані знання для формування власної життєвої стратегії.

2. Використовувати знання про політичну діагностику, брати участь в роботі по опису, прогнозування політичних процесів і проблемних ситуацій.

3. Володіти:

- методиками соціологічного, політологічного та політико-психологічного аналізу, підготовки довідкового матеріалу для аналітичних розробок.

Політична-реклама

Таким чином, курс спрямований на придбання студентами професійних навичок аналізу і розробки рекламного продукту.

Ви можете придбати курсову роботу чи доповідь з курсу Політична реклама на сайті ІЦ «Курсовікс». Ми оперативно та якісно виконуємо будь-які види студентських робіт, враховуємо побажання та методичні вимоги замовника.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!