Роздрукувати сторінку

Соціальний захист, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Соціальний захист» входить в блок загально предметних дисциплін регіонального компонента. Даний курс має велику область знань, що стосуються вивчення:

- Специфіки захисту населення;

- Нормативно-правових актів у сфері захисту населення;

- Основних політичних змін в області захисту прав населення.

Постановка і розгляд запропонованих в рамках досліджуваного курсу проблем проводиться в контексті раніше вивчених студентами дисциплін психолого-педагогічного та соціально-педагогічного циклу. Зміст курсу в рамках міждисциплінарних зв'язків скоординовано з загально професійними дисциплінами, а також із спеціальними дисциплінами, що входять у навчальний план і є базовими компонентами державного освітнього стандарту.

захист-населення

Мета курсу: дати цілісне уявлення про сутність та специфіку функціонування системи соціального захисту населення в Україні.

Завдання курсу:

- розглянути сутність соціального захисту населення;

- визначити правові (законодавчі) основи захисту населення;

- виділити основні права і гарантії населення;

- проаналізувати проблеми захисту інтересів населення в сучасному суспільстві.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- основні поняття з курсу «Соціальний захист»;

- законодавство у галузі соціально-правового захисту населення;

- основні права і гарантії населення в сучасній Україні;

- структуру органів соціального захисту населення в Україні та конкретному регіоні;

- особливості міжвідомчої взаємодії соціального захисту населення;

- особливості здійснення соціального захисту населення в різних сферах життєдіяльності людини;

- систему організації соціального захисту населення в Україні;

- систему установ соціальної сфери та особливості їх взаємодії;

- сутність, зміст, інструментарій, методи та види технологій соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності і з різними особами та групами населення;

- основи методики соціального захисту населення, основні методи, використовувані в її рамках;

- структуру і характер організації безпосереднього процесу соціального захисту;

- технології соціального захисту населення, за допомогою яких здійснюється аналіз, рішення і профілактика соціальних проблем, знати особливості їх застосування на практиці.

надання-соціальної-допомоги

Студенти повинні вміти:

- використовувати норми конституційного, сімейного, трудового законодавства при наданні соціального захисту;

- використовувати муніципальний і регіональний досвід соціального захисту населення;

- вести дослідницько-аналітичну та науково-педагогічну діяльність у сфері захисту населення.

Програма даного курсу передбачає роботу над навчально-методичним матеріалом, аналіз документації та нормативно-правовими документами. У програмі представлено планування лекційних і семінарських занять, завдання для самостійної роботи студента, питання до заліку та список рекомендованої літератури.

Основні поняття курсу: соціальна система, організаційна структура управління, принципи системи соціального захисту населення, система соціального захисту населення, правові нормативні акти у сфері соціально-правового захисту населення, державні соціальні стандарти соціального захисту населення.

Дисципліна «Соціальний захист» являє собою дисципліну варіативної частини професійного циклу. Дисципліна базується на курсах циклу гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін, що входять в модулі філософія, психологія, а також на вивчених в ході освоєння основної освітньої програми дисциплінах суспільствознавство та історія. Дисципліна передує вивченню дисциплін професійного циклу (основи консультування по управлінню кадрами організацій, соціально-трудові відносини у організації, маркетингові технології соціальної роботи, соціальна політика). Дана дисципліна передбачає наявність у студентів «на вході» навичок застосування методик і технік соціології, психології та проведення дослідницьких операцій в рамках цих наук, а також оперування розрахунковими можливостями статистичного і соціологічного аналізу.

Соціальний-захист

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кауфман А.А., Павлюченко В.Г., Тучкова Е.Г. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Соціальний захист» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!