Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Культура усного і писемного мовлення французької мови

Культура усного і писемного мовлення французької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Культура усного і писемного мовлення французької мови – вивчає норми сучасної французької мови, формує і розвиває необхідні навички грамотної мови, знайомить студентів з основами знань про мови, якостями французької мови (таких, як правильність, чистота, точність, багатство, виразність, комунікативна доцільність та ін.).

Мета курсу Культура усного і писемного мовлення французької мови - вдосконалення знань французької мови і підвищення рівня володіння усним і письмовим мовленням.

Культура-усного-та-писемного-мовлення-французької-мови

Завдання курсу Культура усного і писемного мовлення французької мови:

- ознайомитися з основними поняттями курсу;

- з’ясувати три аспекти культури мовлення: нормативний, комунікативний, етичний;

- розглянути стилістичне розмаїття французької мови;

- опанувати норми французької літературної мови;

- ознайомитися з французькими текстами різних стилів мови;

- формування умінь розрізняти стилі мови, видозмінювати текст стилістично, підбирати мовні засоби, відповідні цілям і сфері спілкування;

- освоїти основні види норм французької літературної мови: орфоепічні, словотворчі, лексичні, фразеологічні, морфологічні і синтаксичні;

- формування навичок розрізнення варіантів літературної норми;

- розвиток вміння відрізняти варіанти французької лексики стилістично, семантично і правильно вживати їх в мові;

- вдосконалення рівня володіння діловим, науковим, публіцистичним, розмовним, художнім мовленням французької мови;

- удосконалювати уміння готувати і виголошувати публічну промову;

- розкриття деяких особливостей ораторського мистецтва;

- сформувати навички роботи зі словниками, довідковими посібниками.

курс-Культура-усного-та-писемного-мовлення-французької-мови

Зміст курсу Культура усного і писемного мовлення французької мови складають такі проблеми:

I. Витоки, шляхи становлення та особливості французького красномовства. Основи ораторського мистецтва.

II. Нормативність як механізм культури мовлення:

- Поняття норми. Ознаки та критерії норми; варіативність і змінюваність норм.

- Співвідношення норми і кодифікації.

- Узус і кодифікація.

- Типи норм.

- Культура і етика спілкування.

- Мовний етикет.

III. Функціональні стилі мови і способи їх використання. Стилістичні і нестилістичні помилки. Текст.

IV. Комунікативні якості французької мови як критерії оцінки мови. Система комунікативних якостей мовлення.

Y. Мовний етикет.

французька-мова

Таким чином, курс Культура усного і писемного мовлення французької мови спрямований на вдосконалення мовних умінь, усних і письмових. Крім того, допомагає студентам освоїти норми французького мовного етикету, підвищити загальну культуру.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!