Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Зарубіжна література епохи Відродження і ХVII століття

Зарубіжна література епохи Відродження і ХVII століття, як навчальна дисципліна

« Назад

Література як мистецтво, що користується мовою, здатне охоплювати своєю увагою найрізноманітніші сфери дійсності, осягати дійсність універсально, всеосяжно, в найрізноманітніших її вимірах: сучасному, історичному, відображаючи життя свого народу і життя людей різних країн.

Література показує людину в певному соціально-культурному середовищі, вона піднімає важливі філософські, морально-етичні, екологічні та інші проблеми сучасності.

зарубіжна-література

Література епохи Відродження і ХVII століття посідає важливе місце у загальному курсі зарубіжної літератури. Вивчення даного курсу передбачає ґрунтовне знання попередніх періодів розвитку літератури, особливо античної, оскільки історична спадкоємність культури античності, культури Відродження і культури Нового часу очевидна.

Мистецтво і література даних історичних проміжків часу відображає складний перехідний характер і становлення гуманістичних ідей.

Головна мета навчання предмету Зарубіжна література епохи Відродження і ХVII століття - приєднання студентів до багатства світової художньої літератури епохи Відродження і ХVII століття, естетичне осягнення студентами світу, складності людських взаємин і на цій основі - виховання особистості з глибоко гуманістичним і демократичним світоглядом, самостійним мисленням, з розвиненим, висококультурним почуттям національної і особистої самоповаги, відданістю загальнолюдським ідеалам, особи з яскраво вираженими творчими нахилами, здатної сприймати красу (естетичне сприйняття) і перетворювати її в стимул морального самовдосконалення, інтелектуального і духовного розвитку.

література

Основні завдання предмету Зарубіжна література епохи Відродження і ХVII століття:

- показати історичні умови розвитку літератури епохи Відродження і ХVII століття;

- ознайомитися з основними напрямками і жанрами поширеними у цю епоху;

- освоїти поняття «ренесанс», «бароко», «класицизм» та вміти виділяти спільні та відмінні риси між ними;

- вивчити провідні літературні школи та їх представників;

- виокремити особливості розвитку літератури в окремих європейських країнах;

- визначити вплив італійської літератури на загальний літературний процес епохи;

- ознайомитися з найкращими літературними творами, написаними у цей час, та їх авторами;

- набути навички аналізу літературних творів епохи.

Зарубіжна література епохи Відродження і ХVII століття є органічною частиною світової літератури. Тому вивчається в контексті загального світового художнього слова.

Даний курс належить до навчальних дисциплін гуманітарного циклу і має тісні зв’язки з іншими дисциплінами. Серед них: зарубіжна література, українська література, іноземна мова, українська мова, всесвітня історія, історія України, суспільствознавство, філософія, культурологія, літературознавство, психологія, політологія та ін.

Зарубіжна-література-епохи-Відродження-і-ХVII-століття

Таким чином, Зарубіжна література епохи Відродження і ХVII століття - це особистісно-орієнтований предмет, якому належить особливе місце серед інших дисциплін. Даний курс приєднує студентів до духовного життя і культури Нового часу. У творах літератури тієї епохи проявилося світосприйняття, його різноманітні вистави, взаємини з природою, моральні та естетичні ідеали.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!