Роздрукувати сторінку

Образотворче мистецтво, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Образотворче мистецтво – вивчає теоретичні і практичні основи створення малюнка і роботи з різними видами матеріалу для його створення.

Метою вивчення дисципліни Образотворче мистецтво є:

- освоєння теоретичних і практичних основ реалістичного малюнка;

- оволодіння навичками малювання;

- вміннями засобами малюнка передати думки і уявлення про навколишній світ, предмети та явища в графічній формі.

курс-Образотворче-мистецтво

Завданнями вивчення дисципліни Образотворче мистецтво є:

- розвинути об'ємно-просторове мислення, спостережливість, зорову пам'ять;

- оволодіти навичками роботи з натури і по пам'яті;

- виробити вміння послідовного виконання основних прийомів малюнка: від загального до приватного і від приватного до знову збагаченого деталями загального, від простого до складного;

- виробити вміння образно представляти конструктивну ідею і швидко реалізувати в зображенні свій творчий задум.

Структура освоєння дисципліни: Курс дисципліни Образотворче мистецтво включає в себе:

- аудиторні заняття: лабораторні заняття;

- самостійну роботу студентів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні закони лінійної і повітряно-просторової перспективи, мати уявлення про предметну площину, площину горизонту, «точку зору», «вугілля зору», глибину простору;

- закони композиції, композиційного центру, види композиції, про тональну єдність і цілісність малюнка, особливості лінії в просторі і на площині;

- засоби вираження форми в малюнку - лінія, штрих, тональне покриття, малярські матеріали;

- послідовність роботи над навчальним малюнком; розуміти конструкцію і форму утворення предметів;

- студент повинен знати спектральні кольори і їх головні характеристики;

- студент повинен знати мальовничі матеріали і фарби;

- архітектурну графіку як необхідний засіб професійного викладу задуму.

-- Вміти:

- складати палітру художника;

- створювати монохромну розтяжку і кольорові гами у вигляді шкали;

- вміти методично працювати над постановкою з урахуванням всіх послідовних етапів;

- передавати тоном і кольором матеріальність, фактуру предметів;

- вміти працювати з художніми інструментами і матеріалами.

-- Володіти:

- навичками роботи з натури і по пам'яті;

- вмінням послідовного виконання основних прийомів малюнка: від загального до приватного і від приватного до знову збагаченого деталями загального, від простого до складного;

- навичками і прийомами роботи мальовничими матеріалами і фарбами;

- володіти практичними навичками малюнка;

- спеціальної термінологією, визначеннями і поняттями в малюнку і образотворчому мистецтві;

- студент повинен вміти розташовувати (компонувати) предмети в малюнку не тільки з урахуванням їх форми і площини листа, але і з урахуванням найближчих і далеких предметів;

- студент повинен володіти практичними навичками малюнка.

Образотворче-мистецтво

Отже, даний курс закладає основи навичок малювання, знайомить з основними матеріалами і техніками малювання.

Якщо вам важко, ви не можете справитись з письмовим завданням з Образотворчого мистецтва, або не вистачає часу. Тоді є оптимальне рішення – купити курсову роботу чи презентацію з курсу Образотворче мистецтво у професійної команди авторів інформцентру Kursoviks.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!