Роздрукувати сторінку

Програматика невербальної комунікації, як навчальна дисципліна

« Назад

Невербальна комунікація – комунікація, яка здійснюється за допомогою жестів і міміки.

Мета і завдання освоєння дисципліни - навчити студентів розпізнавати невербальні репліки і сигнали, що подаються людьми у взаємодії один з одним, їх інтерпретації та особливості використання в невербальному акті комунікації. Ці знання допоможуть студенту краще розуміти інших людей, зрозуміти самого себе і на основі отриманих знань зробити спілкування більш ефективним.

вербальні-сигнали

Вивчення дисципліни дозволить майбутнім фахівцям добре розуміти партнерів, ефективно взаємодіяти в діловому світі, формувати позитивне враження, передбачати поведінку конкурентів і відповідно виробляти певні сигнали тіла на досягнення співпраці або компромісу, що в підсумку призведе до успішності на професійному рівні. У практичному сенсі студент навчиться інтерпретувати невербальні сигнали та уміло застосовувати в різних ситуаціях.

Завдання курсу «Програматика невербальної комунікації»:

1. Вивчити жестові особливості та їх походження;

1. Навчити студентів розуміти мову тіла;

2. Розуміти невербальні сигнали оточуючих і співвідносити їх з вербальними сигналами;

3. Освоїти навички тактильної і проксемної взаємодії людини;

4. Вивчити технологію візуальної комунікації;

5. Оволодіти практичними навичками інтерпретації кінетичної поведінки людини.

жести-і-міміка

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- володіння навичками підготовки навчально-методичних матеріалів по окремим філологічним дисциплінам;

- здатність до трансформації різних типів текстів (зміни стилю, жанру, цільової приналежності тексту);

- готовність до планування і здійснення публічних виступів із застосуванням навичок ораторського мистецтва;

- володіння навичками кваліфікованого синхронного або послідовного супроводу міжнародних форумів і переговорів;

- здатність до самостійного поповнення, критичного аналізу та застосування теоретичних і практичних знань у сфері філології та інших гуманітарних наук для власних наукових досліджень;

- знання теорії та володіння практичними навичками проектування, конструювання, моделювання структури та змісту освітнього процесу в галузі філології.

Вивчивши предмет «Програматика невербальної комунікації» студенти повинні:

-- Знати:

- сутність, зміст, структуру освітніх процесів і педагогічних систем, що включають жестову мову у сфері загальної, спеціальної, інтегрованої освіти і інклюзії;

- актуальні технології навчання жестової мови, в тому числі інформаційні.

-- Вміти:

- брати участь у діяльності методичних груп;

- проектувати педагогічний процес, орієнтований на рішення сучасних завдань конкретного освітнього щабля, конкретного навчального закладу, предметної області, виховної ситуації на основі використання методів психолого-педагогічної діагностики, теорії педагогічного проектування.

-- Володіти:

- основами використання різних засобів комунікації в різних видах професійної діяльності;

- організації професійної діяльності з урахуванням сучасних методів оздоровлення осіб з обмеженими можливостями здоров'я.

Програматика-невербальної-комунікації

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Клімашова О., Крейдлін Г.Є., Музичук Т.Л. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати дипломну роботу чи тези з курсу «Програматика невербальної комунікації» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!