Роздрукувати сторінку

Соціальна географія, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Соціальна географія» відіграє важливу роль у формуванні у студентів навичок комплексного підходу до аналізу соціально-економічних процесів, що протікають в окремих регіонах і в світі в цілому.

Мета дисципліни - сформувати у студентів уявлення про фактори і закономірності територіальної організації виробництва і розселення населення, а також про сучасні концепції регіонального розвитку.

Соціальна-географія

Основні завдання дисципліни:

- сформувати у студентів понятійно-термінологічний апарат у досліджуваних категоріях знань і навчити коректно користуватися економіко-географічною та соціально-географічною термінологією;

- ознайомити студентів з сучасними уявленнями про «територіально-суспільну систему», де суспільство, господарство і довкілля інтегровані в її структуру;

- дати знання про фактори і закономірності формування територіально-суспільних систем, розміщення і просторову організацію виробництва і розселення населення;

- навчити студентів суспільно-географічним методам досліджень, включаючи районування та моделювання територіальних систем.

Ця дисципліна входить у варіативну частину гуманітарного, соціального та економічного циклу дисциплін підготовки бакалавра.

Вимоги до вхідних знань, умінь і навичок студента формуються на основі програми середньої (повної) загальної освіти в пойменованих нижче предметних областях: Географія; Екологія; Суспільствознавство.

Компетенції, сформовані навчальною дисципліною «Соціальна географія», є необхідними для успішного опанування таких дисциплін: «Демографія», «Етнологія та релігія країн Західної (Північної) Європи», «Фізична географія і природні ресурси Західної (Північної) Європи», «Економічна географія країн Західної (Північної) Європи», «Політична географія країн Зарубіжної Європи».

територіальні-системи

В результаті вивчення дисципліни «Соціальна географія» студент повинен:

-- Знати:

- галузі економічної і соціальної географії світу;

- основні етапи трансформації політичної карти світу;

- географію природно-ресурсної бази людства і динаміку її використання;

- основні поняття і категорії географії;

- географічні закони і закономірності.

-- Вміти:

- аналізувати причини нерівномірного розвитку окремих країн і регіонів;

- розкрити особливості економіко-географічного розвитку провідних країн і регіонів світу;

- вільно орієнтуватися за фізичними, соціально-економічними, політичними картами;

- дати характеристику окремих елементів природного середовища;

- встановлювати систему взаємозв'язків між природним середовищем і господарською діяльністю суб'єкта індустрії.

-- Володіти:

- комплексним представленням про роль географічних, економічних і соціальних факторів у професійній діяльності;

- навичками географічного аналізу природних, соціальних і економічних ресурсів, методами оцінки туристських ресурсів;

- відображенням знань з соціальної та економічної географії світу.

Знання, отримані при вивченні даної дисципліни, необхідні для успішного опанування таких дисциплін, як «Політологія», «Екологія», «Регіональна економіка».

соціально-економічна-географія

Свої праці вивченню курсу присвятили такі науковці: Алаєв Е.Б., Акінін П.В., Гаєвський В.В., Рязанцев С.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Соціальна географія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!