Роздрукувати сторінку

Декабристи, як навчальна дисципліна

« Назад

Рух декабристів з’явився в часи російського визвольного руху першої половини ХІХ століття. Він виник у колі освіченої дворянської молоді, яка знаходилася під впливом європейської суспільної думки, ідей французьких енциклопедистів і Великої Французької революції.

Навчальна дисципліна Декабристи – вивчає історію виникнення, основні принципи, засади, зміст декабристського руху, його організації в Україні та Росії, а також розкриває біографії найвидатніших представників декабристів.

декабристи

Метою даного курсу є: ознайомлення студентів з основними ідеями декабристів, змістом, методами і напрямками діяльності декабристських організацій, розкрити роль декабристського руху в історії України та Росії.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- Виявити передумови виникнення декабристського руху.

- Визначити причини і характер декабристського руху.

- З'ясувати цілі учасників таємних організацій, значення повстання на Сенатській площі.

- Ознайомитися з політичними організаціями декабристів.

- Ознайомитися з конституційними проектами декабристів.

- Розглянути повстання в Петербурзі і на Півдні.

- Визначити причини поразки і значення виступу декабристів.

- Ознайомитися з провідними представниками декабристів.

- Виявити відмінність діяльності і поглядів декабристів від інших політичних рухів, партій і організацій.

- Розвивати навички роботи з документами, їх аналізу, вчити виділяти головне, вирішувати проблеми, визначати і пояснювати поняття.

- Актуалізувати знання студентів з революційною літературою, познайомити їх з інтерпретацією даної теми в художньому фільмі "Зірка привабливого щастя", підкреслити цінність художніх образів в цих творах.

декабристське-повстання

Предметом дослідженняє зміст, тенденції і напрямки діяльності декабристів. А також внесок у революційний рух окремих його представників.

У Результаті освоєння курсу студенти повинні вміти:

- порівнювати та аналізувати різні думки, погляди, оцінки декабристського руху;

- на основі опрацювання різних джерел інформації: аналізувати та узагальнювати історичні факти, що свідчать про піднесення суспільно-політичних рухів;

- зіставляти дані історичних та літературних джерел для аналізу програмових позицій політичних організацій;

- здійснювати критичний аналіз джерел та давати власну оцінку інтерпретації подій в історичних документах.

Навчальний курс Декабристи тісно пов'язаний з іншими суміжними дисциплінами. Особливо з Історією України, Всесвітньою історією, Політологією, Теорією Держави і Права та ін.

Як свідчить історія повстання декабристів закінчилося невдачею. Вони не досягли своєї мети.

декабристський-рух

Сьогодні доволі часто переглядається історія: відкриваються невідомі факти, даються нові оцінки, змінюються пріоритети. Так і тема декабристів не залишилася поза увагою дослідників і суспільства.

Отже, навчальний курс Декабристи покликаний ознайомити студентів з революційним рухом російських дворян першої половини ХІХ століття, познайомити з найвизначнішими представниками декабристів, висвітлити політичні ідеї тієї доби.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!