Роздрукувати сторінку

Організація анімаційної діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

В основі поняття анімація знаходяться латинські слова anima – душа; аnimatus – натхнення, що означає піднесення, одухотворення. Анімація - стимулювання повноцінної рекреаційної, соціально-культурної, освітньої, культурно-дозвіллєвої діяльності людини; організований процес розваг та фізичних вправ, що забезпечує рухову активність і спілкування.

Термін «анімація» вперше з'являється у французькій мові. В академічному виданні «Скарби французької мови. Словник мови 19 і 20 століть (Париж, 1974)» анімація визначається як дія, спрямована на те, щоб наділити життям, вдихнути життя. Анімація вважається новим напрямком культурно-дозвіллєвої діяльності, але слід зазначити, що в різних формах вона існувала і раніше. Витоки зародження анімації лежать в культурі античного світу, яку філософи, історики і культурологи називають «цивілізацію дозвілля».

культурно-дозвіллєва-діяльність

Мета викладання дисципліни - підготовка професійних кадрів, що представляють область професійної діяльності в умовах туристського продукту, а також володіють знаннями, уміннями і навичками в області сценарного і режисерського мистецтва, завдяки діяльності яких ідеї перетворюються в конкретні дії учасників анімаційної програми.

Завдання дисципліни:

- показати етапи становлення і розвитку анімаційної діяльності в різні історичні періоди;

- розкрити значення і місце анімаційної діяльності в туристичній індустрії;

- сприяти підвищенню загальної культури, розширенню кругозору;

- ознайомити і навчити технології організації дозвіллєвих програм в умовах української туристичної індустрії і світової, розробляти новий спектр послуг в сфері туризму, що забезпечує високу варіативність і адаптивність анімаційних програм.

Організація-анімаційної-діяльності

Дисципліна «Організація анімаційної діяльності» відноситься до блоку дисциплін за вибором професійного циклу. Її вивчення ґрунтується на знаннях, отриманих в результаті вивчення дисциплін «Основи туризму», «Організація туристської діяльності», «Технологія і організація спортивно-оздоровчих послуг». Знання, отримані в ході її вивчення – лежать в основі наступного курсу - «Види та тенденції розвитку туризму».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- здатність до ефективного спілкування з споживачами туристичного продукту;

- вміння організувати процес обслуговування споживача.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- історію та теорію професійної і народної культури;

- технології сценаристики і режисури масових театралізованих видовищ;

- організацію спортивних дозвіллєвих програм і видовищ;

- організацію послуг шоу-бізнесу;

- особливості виробництва рекламної продукції та організацією рекламних компаній.

-- Вміти:

- поєднувати високі західні технології організації дозвіллєвих програм в умовах української специфіки та регіональної парадигми;

- задовольняти усвідомлені клієнтом потреби.

-- Володіти:

- методикою організації дозвіллєвої, театрально-видовищної та продюсерської діяльності;

- навичками публічного мовлення та вмінням вести діалог.

поняття-анімація

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Курило Л.В., Третьякова Т.Н., Аванесова Г.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і потрібно купити магістерську роботу чи презентацію з курсу «Організація анімаційної діяльності» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!