Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Англомовний комп’ютерний рекламний дискурс (мовознавчий аспект)

Англомовний комп'ютерний рекламний дискурс (мовознавчий аспект), як навчальна дисципліна

« Назад

Інтернет породжує нові форми мовленнєвої і міжкультурної комунікацій. Виникнення віртуального середовища як нового виду середовища існування людини привело до формування нових дискурсивних практик. Мова в новому середовищі зазнає значних змін. Разом з тим розвиток і поширення Інтернет-технологій вносить в життя нові реалії, які потребують свого позначення.

 

В даний час в електронних середовищах відбувається складна взаємодія усного та текстового аспектів комунікації, результатом якого є електронний дискурс з принципово новими структурними і стилістичними властивостями.

Англомовний-комп'ютерний-рекламний-дискурс

Серед цих електронних практик особливе місце займає англомовний рекламний дискурс. Адже останнім часом реклама заполонила і електронний простір.

Як відомо, в будь-якому науковому, професійному та культурному співтоваристві існують свої усталені мовні практики, змістовно і тематично певні форми створення текстів. У сучасній науці такі форми і практики прийнято називати дискурсами. При дослідженні дискурсів об'єктом вивчення виступає не стільки конкретний текст, скільки його соціальний контекст. Іншими словами, текст аналізується не сам по собі, а в якості соціальної репрезентації.

Англомовний комп’ютерний рекламний дискурс (мовознавчий аспект) як навчальний предмет – це система знань про мовленнєві особливості англомовної електронної реклами.

Об’єктом курсу виступає англомовний комп’ютерний рекламний дискурс у мовознавчому аспекті.

Предметом – тенденції розвитку, особливості мовознавчих характеристик англомовного комп’ютерного рекламного дискурсу.

Мета курсу Англомовний комп’ютерний рекламний дискурс (мовознавчий аспект – ознайомити студентів з основними тенденціями розвитку та особливостями англомовного комп’ютерного рекламного дискурсу в мовознавчому аспекті, сучасним розуміння рекламного дискурсу у віртуальному світі з точки зору базової парадигми «текст - дискурс» і особливостями мови реклами в контексті дискурсивного аналізу.

Завдання курсу:

- ознайомити студентів із змістом і методологію мовознавчого підходу до вивчення комп’ютерного рекламного дискурсу і періодами у формуванні та еволюції англійської реклами;

- ознайомити студентів з ознаками комп’ютерного англійського рекламного дискурсу;

- ознайомити студентів з рекламним тексом як об’єктом лінгвістичного розгляду: зміст поняття, способи класифікації, жанрова специфіка;

- ознайомити студентів з структурою рекламного тексту та лінгвістичними особливостями англійського рекламного тексту в електронному просторі;

- охарактеризувати динамічні процеси у використанні вербальних і невербальних знаків в англійській рекламної комунікації;

- представити еволюцію жанрової організації комп’ютерного англійського рекламного дискурсу;

- описати динаміку ціннісної складової комп’ютерного англійського рекламного дискурсу.

Таким чином, виникнення віртуального середовища як принципово нового середовища існування людини привело до формування нових дискурсивних практик. Під комп’ютерним дискурсом ми розуміємо ряд електронних текстів, особливий вид існування і діяльності реклами в інтернет-просторі. Тому курс Англомовний комп’ютерний рекламний дискурс (мовознавчий аспект) є досить актуальними і важливим в системі сучасних філологічних наук.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!