Роздрукувати сторінку

Методи збору соціологічної інформації, як навчальна дисципліна

« Назад

Людина протягом усього свого життя постійно щось вивчає і освоює. Вже з перших занять в школі діти роблять для себе висновок, що кожен урок несе в собі інформацію з якоїсь однієї конкретної області. І чим далі просувається процес навчання, тим ширше стає спектр напрямів вивчення. Продовжуючи отримувати знання після закінчення школи, студенти можуть помітити, що в програму навчання крім спеціальних дисциплін включені такі, як філософія, культурологія, соціологія, політологія та інші. Саме ці науки вивчають наше суспільство і взаємини в ньому.

Курс Методи збору соціологічної інформації вивчає сукупність методів збору соціологічної інформації, їх характеристики та способи проведення.

курс-Методи-збору-соціологічної-інформації

Метою освоєння курсу Методи збору соціологічної інформації є формування і закріплення знань і навичок застосування сучасних методів збору та аналізу соціологічної інформації, необхідних соціологу-досліднику.

Завдання курсу Методи збору соціологічної інформації:

- визначити поняття методу в соціологічній науці;

- ознайомитися з класифікацією методів та їх змістом;

- простежити залежність вибору методу від характеру об'єкта і задач дослідження;

- розглянути характерні особливості і якості соціологічної інформації;

- аналіз основних методів соціологічного дослідження з точки зору пізнавальних можливостей і обмежень;

- практичне освоєння вибору методу збору соціологічної інформації і підготовки польового етапу дослідження.

Виконання всіх вказівок по самостійній роботі для студентів очного і заочного відділень дозволяє в повній мірі оволодіти як теоретичними основами дисципліни, так і практичними навичками.

В результаті освоєння дисципліни Методи збору соціологічної інформації студент повинен:

-- Знати:

- характерні риси розвитку методів збору інформації для соціологічних досліджень у вітчизняній та світовій практиці;

- принципи залучення даних, зібраних в різних сферах діяльності суспільства, для соціологічної інтерпретації, їх використання спільно з соціологічною інформацією;

- принципи оцінювання адекватності та результативності використання різних методів збору інформації в соціологічних дослідженнях;

- принципи поєднання методів збору даних з різних методологій.

-- Вміти:

- оцінювати переваги і недоліки застосування різних методів збору даних до різних завдань;

- оцінювати якість використання основних методів збору соціологічних даних.

-- Мати навички (набути досвіду):

- складання методик і організації їх застосування гармонізації методик збору соціологічної інформації з даними опису тих же об'єктів дослідження, які отримуються з інших джерел.

Методи-збору-соціологічної-інформації

Отже, дисципліна Методи збору соціологічної інформації націлена на формування високих професійних стандартів наукового вивчення соціальних явищ і процесів, які протидіють маніпулюванню громадською думкою з використанням результатів збору соціологічної інформації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!