Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Культура усного і писемного мовлення італійської мови

Культура усного і писемного мовлення італійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Мовлення не просто показник рівня володіння мовою, це показник рівня нашої культури в цілому.

Культура у вузькому сенсі – це дотримання певних, в значній мірі штучних, сформованих і «затверджених» суспільством ритуалів і умовностей. Ці ритуали і умовності спрямовані на те, щоб зробити співіснування людей максимально комфортним. При цьому важливо, що, дотримуючись правил поведінки і спілкування, людина створює незручності собі, щоб було зручно іншим. Але при цьому «за замовчуванням» мається на увазі, що і інші члени соціуму будуть вести себе так само.

італійська-мова

Але мовна культура - це не тільки мовний етикет. Мова не існує сама по собі. Це своєрідна проекція на всі процеси, що відбуваються в суспільстві. Точніше - це діалектичний зв'язок: мова відображає ті соціально-політичні процеси, які відбуваються в суспільстві, і в той же час певним чином формує наш світогляд.

Курс Культура усного і писемного мовлення італійської мови – вивчає питання нормалізації італійської літературної мови, принципи і правила мовного спілкування, етичні норми спілкування, проблеми сучасного стану мовної культури італійського суспільства.

Мета курсу Культура усного і писемного мовлення італійської мови – ознайомити студентів з особливостями мовної поведінки італійською мовою згідно норм, визначених в італійському суспільстві, розвинути навички культури спілкування у іншомовному середовищі та загальну комунікативну культуру.

курс-Культура-усного-та-писемного-мовлення-італійської-мови

Завдання курсу Культура усного і писемного мовлення італійської мови:

- ознайомитися із загальною характеристикою італійської мови;

- дізнатися короткі відомості про її історію та сучасні тенденції розвитку;

- розглянути основні відомості про функціонування італійської мови, про її різновиди;

- визначити поняття про місце італійської мови в міжнаціональному і міжнародному спілкуванні;

- на базі основних теоретичних понять, що відносяться до комунікативної природи мови і мовної діяльності людини, дати установки студентам по вдосконаленню усної та писемної мовної практики італійської мови;

- визначити основні навички, якими повинен опанувати професіонал будь-якого профілю для успішної роботи за своєю спеціальністю. Це одночасно і ті навички, які необхідні кожному члену суспільства для успішної комунікації в найрізноманітніших сферах - побутової, юридично-правової, наукової, політичної, соціально-державної, культурної комунікації.

Італійська мова як спосіб існування італійської національної культури потребує охорони і правильного використання. Це знакова система передачі інформації і ця система потребує вдосконалення на новому етапі розвитку цивілізації.

Відбір теоретичного матеріалу курсу спрямований не просто на автоматичне запам'ятовування правил вживання тієї чи іншої мовної одиниці, а й на розвиток мовного чуття і розширення лінгвістичного кругозору, що, безумовно, є важливим при підготовці фахівців як гуманітарних, так і негуманітарних спеціальностей.

Культура-усного-та-писемного-мовлення-італійської-мови

Отже, курс Культура усного і писемного мовлення італійської мови - це теоретична і практична дисципліна, узагальнююча досягнення і висновки історії літературної мови, граматики, стилістики та ряду нових розділів мовознавства (лінгвопрагматика, лінгвокультурологія, соціолінгвістика, психолінгвістика і ін.) з метою впливу на мовну практику.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!