Роздрукувати сторінку

Історія української літератури ХХ століття, як начальна дисципліна

« Назад

Українська література - одна з найважливіших галузей художньої культури нашого народу, істинний літопис його складного історичного процесу.

Українська література ХХ століття внесла значний вклад у розвиток української національної самосвідомості і має ряд відмінних особливостей. Саме в цей час вона, з однієї сторони, сягнула вершин, чим зрівнялася з європейською літературою, з іншої сторони зазнала значних утисків, ідейних і тематичних обмежень.

Історія-української-літератури-ХХ-століття

Актуальність навчальної дисципліни Історія української літератури ХХ століття полягає в тому, що літературна спадщина як органічна частина національної культури допомагає глибше пізнати дух народу, включити художні багатства минулого в свій духовний актив, зробити їх фактом сучасного культурно-історичного процесу.

Феномен багатьох видатних літературних пам'яток і класичних творів літератури не тільки в тому, що вони довго живуть в часі, впливаючи на свідомість сучасників і наступних поколінь, а ще й в тому, що їх справжня велич стає більш зрозумілою на значній відстані часу, в контексті інших значних явищ епохи. Згодом літературні твори сприймаються більш об'єктивно і глибоко.

літературний-процес

Головна мета дисципліни - розкрити різноманітність і особливості історико-літературного процесу XХ століття в українському і світовому культурному контексті.

Мета зумовлює наступні завдання дисципліни Історія української літератури ХХ століття:

- сформувати у студентів уявлення про особливості становлення і розвитку української літератури;

- виявити її найбільш важливі закономірності і тенденції;

- вироблення вміння аналізу видатних художніх текстів.

Дисципліна побудована на принципах наступності і додатковості освіти, що забезпечує міждисциплінарний зв'язок з іншими дисциплінами.

При вивченні дисципліни «Історія української літератури »студенти спираються на знання, отримані в результаті вивчення таких дисциплін, як "Історія західноєвропейської літератури", "Біблія і світова культура", "Міфологія", "Історія мистецтв", "Аналіз літературного тексту".

Після вивчення дисципліни Історія української літератури ХХ століття студент повинен:

-- Знати:

- особливості літературного процесу на території України;

- основні жанри і стилі української літератури;

- творчу історію найбільш значущих художніх творів, особливість стилю авторів цих творів.

-- Вміти:

- характеризувати літературні напрями, літературний етапи;

- виявляти об'єктивні закономірності та особливості розвитку літературного процесу;

- систематизувати і узагальнювати фактичний матеріал, що відображає особливості літератури різних історичних періодів;

- аналізувати твір з урахуванням його художньої цілісності в історико-літературному і культурному контекстах.

Студент курсу Історія української літератури ХХ століття повинен володіти:

- вмінням аналізувати твори письменників різних епох української літератури в історикам-культурному контексті;

- вмінням визначати особливості розвитку літературного процесу.

українська-література

Отже, курс Історія української літератури ХХ століття охоплює важливий період розвитку української літератури, дає ґрунтовні знання літературних основ і тенденцій цього часу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!