Роздрукувати сторінку

Мистецтвознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Мистецтвознавство - орієнтовано на вивчення всіх напрямків мистецтва. Найбільш широко предмет висвітлює дисципліну, присвячену історії та теорії образотворчого осмислення дійсності людиною: живопис, скульптура, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, графіті та комікс, фотографія і навіть німе кіно.

Крім образотворчого мистецтва, мистецтвознавство включає в себе навчання правильного сприйняття видовищного й виразного мистецтва.

культура-людства

Навчання студентів «Мистецтвознавства», як предмету навчальної дисципліни, включає в себе наступні цілі:

- вступне ознайомлення з тенденціями і орієнтирами всесвітньої історії розвитку культури людства;

- основні способи самовираження людини, втілені в архітектурних формах та образотворчому мистецтві;

- проблеми та історичні процеси, що впливали на зміни у мистецтві в різні часові періоди (культурні епохи);

- специфіку понять і загальну базу термінології, супутнє вивчення дисципліни;

- мистецтвознавство, як окрему сферу людської діяльності, принципи роботи в професії мистецтвознавця;

- професійні особливості, що впливають на вибір спеціалізації - методи роботи та напрямки діяльності, властиві вивченню окремих видів мистецтва.

Основні завдання освоєння предмета «Мистецтвознавство»:

- вчитися знаходити потрібні орієнтири, при роботі з методичною базою, на час усього циклу навчання мистецтвознавства;

- придбати конкретні навички, що дозволяють працювати з культурними зразками (прямими і непрямими джерелами) різних форм мистецтва: текстами, пам'ятками або ілюстраціями;

- навчання раціональній побудові плану на весь термін і кожний окремий період вивчення наукової дисципліни.

Мистецтвознавство

Система надання методичного і документального матеріалів, закладеного в комплексі викладення дисципліни «Мистецтвознавство», передбачає курс лекцій по стилям і епохам культури і мистецтва, навчання методам і базовим видам професійної діяльності у вивченні творів мистецтва:

- педагогічна діяльність;

- дослідження;

- реставрація;

- експертиза;

- роботи в музеї та бібліотеці.

Фундаментування набутих навичок і знань шляхом самостійного документування в звітних форматах тексту (реферати і доповіді, курсові роботи і фінальний дипломний проект). Контроль за правильним і якісним оформленням представлених студентами робіт і навчання усного викладу з публічними виступами. Залучення матеріалів і джерел інших культурних напрямків, включаючи театр, кіно, література, фотографія і музика.

Навчання мистецтвознавства переслідує мету розвинути у студента художньо-естетичний смак, прищепити умиротворене, позбавлене агресії, і позитивне сприйняття різних класових і етнічних культурних традицій. Бачити логічний вплив суспільства на видозміни всіх форм мистецтва в різні періоди історії, а також зворотний вплив світогляду окремого індивіда (сильної творчої особистості) на життя оточуючих його сучасників і наступні покоління.

Лінійна програма дисципліни зачіпає всі значимі епохи, цикли і періоди поступального розвитку історичних стилів і вектори зміни напрямків тенденцій у мистецтві - від перших артефактів 75-го тисячоліття до н. е. і культури античності до епохи відродження і постмодернізму двадцятого століття.

Студент, який пройшов повний курс навчання з дисципліни, повинен чітко уявляти собі змістовну базу знань мистецтвознавства, володіти концептуальними навичками побудови детального і поступального аналізу історичних пам'яток художньої культури. Вміти систематизовано оперувати даними історії культурних епох, досконало володіти професійними термінами, правильно розпізнавати різні інтерпретації мистецтва. Орієнтуватися в широкому діапазоні жанрів і видів як сучасного мистецтва, так і культурної спадщини людської цивілізації в цілому. Володіти здатністю визначати стиль твору і розглядати предмет вивчення, як можливого прабатька нової тенденції способів людського самовираження.

осмислення-дійсності-людиною

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ванеян С.С., Степанська Т.М., Нехвядович Л.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи реферат з курсу «Мистецтвознавство» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!