Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Культура усного і писемного мовлення російської мови

Культура усного і писемного мовлення російської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Культура усного і писемного мовлення російської мови – вивчає особливості побудови правильного мовлення в різноманітних функціональних стилях російського мовлення відповідно до вимог конкретного акту спілкування.

Предметом вивчення курсу Культура усного і писемного мовлення російської мови є російська мова як складна і багатофункціональна система.

Культура-усного-та-писемного-мовлення-російської-мови

Основна мета даного курсу полягає в тому, щоб продемонструвати студентам різноманітні можливості російської мови і навчити їх використовувати систему, іменовану мовою, з максимальною користю.

Відповідно та в рамках мети прочитання курсу Культура усного і писемного мовлення російської мови передбачається вирішення таких завдань:

- дати визначення таких понять як «мова», «сучасна російська літературна мова», «культура мови»;

- сформувати у студентів уявлення про мову як складну і багатофункціональну систему;

- повторити і закріпити граматику російської мови (на основі знань, отриманих при вивчення курсу «Російська мова» та ін.);

- охарактеризувати норми сучасної російської літературної мови;

- навчити студентів будувати своє мовлення таким чином, щоб в кожній конкретній ситуації використовувати лише ті мовні засоби, які є максимально ефективні в конкретному випадку, тобто полегшати процес досягнення взаєморозуміння між співрозмовниками.

курс-Культура-усного-та-писемного-мовлення-російської-мови

Очевидно, що оволодіння мовною культурою особливо важливо для викладачів, оскільки їх професійне завдання - за допомогою слів виховувати і навчати.

Велика увага у змісті курсу приділяється розгляду монологічної мови, практиці публічних виступів, а також вивченню специфіки наукового стилю мовлення.

Крім того, програма будується з урахуванням Інтер-дисциплінарного підходу, оскільки сама наука «культура мови» активно використовує досягнення таких гуманітарних дисциплін, як риторика, культурологія, етика, психологія, семіотика, мовознавство і т. п.

Специфіка викладання даного курсу в вузах вимагає постійного співвіднесення викладеної на заняттях інформації з матеріалом, що вивчаються студентами в рамках інших курсів.

Після закінчення вивчення курсу Культура усного і писемного мовлення російської мови студенти повинні:

1. знати основні норми сучасної літературної мови;

2. знати основні правила мовленнєвого етикету;

3. знати необхідний мінімум лінгвістичних термінів;

4. вміти підготувати публічний виступ на задану тему;

5. вміти визначати, які функціональні стилі використовуються в тому чи іншому тексті;

6. вміти самостійно створювати письмові та усні тексти, витримані в заданому функціональному стилі;

7. вміти аналізувати власну мову і мову своїх співрозмовників.

Курс Культура усного і писемного мовлення російської мови читається протягом одного семестру, заняття проводяться у формі лекцій та семінарів, причому формою проміжного контролю знань студентів є регулярна перевірка виконання завдань до семінару, а також проведення колоквіумів і невеликих контрольно-самостійних робіт.

російська-мова

Отже, даний курс є надзвичайно актуальним, це обумовлено тим, що для сучасного фахівця необхідне вміння говорити чітко, грамотно і переконливо(всі ці навички реалізуються в процесі як пошуку роботи, так і щоденного ділового спілкування і т. п.).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!