Роздрукувати сторінку

Практика усного і писемного мовлення турецької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення турецької мови – вивчає особливості і норми мовної комунікації турецькою мовою.

У процесі навчання практики усного та писемного мовлення в поєднанні з іншими практичними і теоретичними курсами реалізується комплексна мета, що включає наступні компоненти: розвиваючий, виховний, загальноосвітній, практичний.

курс-Практика-усного-і-писемного-мовлення-турецької-мови

Основні завдання курсу Практика усного і писемного мовлення турецької мови:

• ознайомити студентів з принципами вибору і використання лексичних, граматичних, фонетичних засобів в різних умовах спілкування;

• виробити навички аналізу і тлумачення текстового матеріалу різного ступеня адаптації;

• виробити навички продукування висловлювання на різні теми.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні:

-- Мати уявлення:

- про фонетичні, лексичні, граматичні і синтаксичні особливості турецької мови в рамках пройдених тематичних розділів.

-- Знати:

- лексичні одиниці пройдених уроків;

- граматичні правила, особливості та конструкції в рамках тематики дисципліни;

- основні правила написання творів іноземною мовою.

-- Вміти:

- активно використовувати лексику уроків в ситуаціях іншомовного спілкування;

- використовувати різні граматичні конструкції в своїй промові і розпізнавати їх у мовленні турецькою мовою;

- читати і розуміти тексти пройдених тем, переказуючи їх в різних варіаціях (від 1,2 і 3-ї особи);

- сприймати на слух турецьку мову, тривалістю звучання до 10 хвилин і передавати основний зміст почутого;

- брати участь в діалогах, обговореннях на турецькій мові;

- писати твори обсягом три сторінки.

-- Мати навички:

- розуміння різноманітних типів текстів;

- інтерпретації текстового матеріалу;

- продукування текстів різної тематики;

- аудіювання текстів різної тематики.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-турецької-мови

Таким чином, курс Практика усного і писемного мовлення турецької мови стимулює вироблення вміння самостійно працювати з мовним матеріалом, логічно викладати свої думки в усному і письмовому мовленні.

Якщо у вас не вистачає часу на навчального завдання з вище згаданого курсу, а ви хочете успішно здати сесію, тоді є оптимальне рішення – ви можете замовити дипломну роботу чи презентацію з курсу Практика усного і писемного мовлення турецької мови на сервісі учбового центру Курсовікс.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!