Роздрукувати сторінку

Медіабезпека, як навчальна дисципліна

« Назад

У XXI столітті, в епоху інформаційного суспільства, вміння правильно володіти отриманими даними, адекватно їх сприймати і захищати себе від шкідливого медіаконтенту - все це є головними завданнями будь-якого індивіда, що живе в даний час. В останнє десятирічні головним рупором масової інформації, простором масової комунікації і найбільшим мас-медіа виявився Інтернет. Жодна сфера життєдіяльності сучасного суспільства не захищена від присутності Інтернет-середовища.

Медіабезпека - це стан захищеності кожного індивіда від недостовірної або небезпечної інформації, що завдає шкоди здоров'ю людини, її моральності й особистісному розвитку.

курс-Медіабезпека

Курс Медіабезпека - вивчає правила безпечного поводження в інформаційному середовищі мас-медіа.

На сьогоднішній день інформаційна компетентність для випускника навчального закладу є не привілеєм, а необхідністю для успішної соціалізації.

Але суспільство в нашій країні має слабкий рівень медіаграмотності і не здатне захистити себе від інформаційної небезпеки. Тому даний курс є надзвичайно актуальним.

Мета курсу Медіабезпека - ознайомити студентів з шкідливими факторами і загрозами медіа засобів з метою захисту їх фізичного, психічного здоров'я, людської гідності у всіх електронних ЗМІ та медіа-послугах, навчання правилам відбору інформації, формування вміння нею користуватися.

Завдання курсу Медіабезпека:

- ознайомити студентів з правилами відповідальної і безпечної поведінки в сучасному інформаційному середовищі, способами захисту від протиправних посягань в мережі Інтернет і мобільного (стільникового) зв'язку;

- донести інформацію про необхідність критичного ставлення до повідомлень в ЗМІ (в т. ч. електронних), мобільного (стільникового) зв'язку;

- висвітлити ознаки відмінностей достовірних відомостей від недостовірних, способи нейтралізації шкідливої і небезпечної інформації;

- навчити розпізнавати ознаки зловживання довірливістю;

- ознайомити з правилами спілкування в соціальних мережах (мережевий етикет);

- ознайомити студентів з адресами допомоги в разі інтернет-загрози.

Абсолютно праві дослідники в тому, що сьогодні віртуальний світ на рівні з реальним, а може навіть і більшою мірою, формує особистості підлітків та молоді, їх поведінку, ціннісні орієнтири. Але, варто зазначити, що інші традиційні засоби масової інформації також ще не перестали впливати на молодь, так само як на дорослих і на старше покоління. Друк, телебачення, радіомовлення - продовжують своє існування і вплив на людей в епоху інформаційного суспільства.

Діти сучасного покоління ростуть в суспільстві, що сильно відрізняється від того, де росли їхні батьки. Однією з найважливіших координат в новій соціальній ситуації розвитку підлітків стає Інтернет. Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій якісно змінює навколишнє життя і породжує безліч нових проблем, зокрема, проблему формування інформаційної культури та безпеки серед підростаючого покоління.

Медіабезпека

Дорослим важливо пам'ятати, що навіть найдосвідченіші діти не бачать небезпек Інтернету і не усвідомлюють ризиків його використання. Існують різні думки про те, коли потрібно давати дітям доступ в Інтернет. Зарубіжні фахівці сходяться в тому, що заборона на Інтернет може бути дієвою лише до тих пір, поки це не обмежує потреби дитини в сфері освіти.

Отже, курс Медіабезпека на формування у студентів усвідомлення проблеми медіабезпеки, самоконтролю в рамках користування медіаресурсами і в процесі отримання інформації, що може стати одним з найпростіших способів здійснення захисту громадян від шкідливого медіаконтенту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!