Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Методологія та методика перекладацького аналізу тексту

Методологія та методика перекладацького аналізу тексту, як навчальна дисципліна

« Назад

У наші дні висока якість продукції і послуг є показником надійності і стійкості не тільки промислових підприємств, а й організацій з різних сфер діяльності. Перекладацька діяльність також не виняток, адже від якості перекладу може прямо залежати дуже багато: результат комерційних угод, успіх дипломатичних відносин, безпека експлуатації складних технічних систем і т. д. Як наслідок, гостро постає проблема забезпечення якості перекладів.

Під «якістю перекладу» зазвичай розуміється рівень виконаного письмового або усного перекладу, оцінюваний виходячи з якогось набору об'єктивних і суб'єктивних критеріїв, прийнятих для оцінки даного виду письмового або усного перекладу, його відповідність або, навпаки, невідповідність цим критеріям і вимогам.

курс-Методологія-та-методика-перекладацького-аналізу-тексту

Оскільки переклад - це професійна діяльність, вона повинна бути успішною. Для досягнення необхідних результатів, перекладач повинен не тільки розбиратися в труднощах перекладу, а й знати, як здійснювати свою діяльність від початку до кінця: що треба робити, як робити і в якій послідовності, чому треба робити так, а не інакше, і з якою метою. Відповісти на ці питання допомагає перекладацький аналіз тексту, щодо якого існують різні методи.

Курс Методологія та методика перекладацького аналізу тексту – вивчає методи та прийоми письмового перекладу текстів різних жанрів як діяльності, що об'єднує три етапи: перекладацький аналіз, переклад і редагування. Особлива увага приділяється методиці перекладацького аналізу тексту.

Дана дисципліна передбачає наявність певного рівня професійних знань, отримання яких здійснюється в рамках засвоєння попередніх навчальних дисциплін лінгвістичного циклу.

Методологія-та-методика-перекладацького-аналізу-тексту

Мета курсу Методологія та методика перекладацького аналізу тексту – оволодіння студентами лінгвістичними знаннями і навичками, які можна застосувати в експертній діяльності, а також розвиток навичок критичної оцінки мовного продукту.

Завдання курсу Методологія та методика перекладацького аналізу тексту:

- виявити особливості етапу перекладацького аналізу тексту та визначити його значення;

- довести важливість перекладацького аналізу як способу забезпечення якості перекладу;

- розглянути техніки виконання перекладацького аналізу, запропоновані різними вченими;

- проаналізувати різні методики виконання перекладацького аналізу тексту.

Важливо розуміти, що зараз, в умовах тісних міжнародних зв'язків і швидкого науково-технічного прогресу, з необхідністю виконання перекладу (будь то переклад контракту, інструкції, ділового листа і т. д.) може зустрітися зовсім не професійний перекладач, а простий фахівець в будь-якій сфері діяльності.

Тексти, орієнтовані на певну сферу професійної діяльності, називаються спеціальними. Найчастіше спеціальні тексти є ускладненим різновидом науково-популярних (рідше - публіцистичних) текстів. Крім загальних особливостей, властивих науково-популярним текстам (інформативність, логічність, точність, об'єктивність і ін.).

Методологія-та-методика-перекладацького-аналізу-тексту2

Характерна особливість текстів спеціальної спрямованості - це використання професійної термінології та спеціальної лексики. Для того щоб успішно впоратися з перекладом такого тексту, фахівець повинен володіти не тільки знаннями в своїй професійній області, але і навичками перекладу і перекладацького аналізу. Саме тому даний курс є особливо актуальним.

Таким чином, курс Методологія та методика перекладацького аналізу тексту спрямований на ознайомлення студентів з технікою проведення важливого етапу перекладу – перекладацького аналізу тексту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!