Роздрукувати сторінку

Субкультурне мистецтво, як навчальна дисципліна

« Назад

Молодь – це не тільки соціологічний жаргон, це слово, яке зрозуміле кожному. Відповідно до словника, молодь – це стан молодості, тобто як це часто відбувається, визначення дається саме через себе.

Таким чином, молодість і молодь – це:

1) певний вік;

2) певний стан, обумовлений соціально-культурними критеріями;

3) якась група або покоління з притаманними їй цінностями.

культурно-дозвіллєва-діяльність

Молодіжна субкультура, як ніяка інша, транснаціональна по суті і дуже динамічна в своєму розвитку. А те, що розвиток і видозміна її відбувається постійно, помічають і педагоги, і соціологи. Змінюється суспільство, змінюється і молодь.

Як правило, підліток взаємодіє зі своїми однолітками не тільки в стінах навчального закладу або спортивного клубу. Майже у 70% старшокласників є друзі і знайомі, ніяк не пов'язані з ними спільним навчанням або тренуванням. В основному це однолітки, що живуть з ними в одному дворі або на тій же вулиці. Інтереси, що об'єднують їх, можуть бути досить різноманітними.

Мета опанування дисципліни – формування готовності студентів до взаємодії з підлітково-молодіжними групами та спільнотами, вивчення історії формування субкультурного мистецтва.

Викладання курсу «Субкультурне мистецтво» здійснюється з опорою на наявні у студентів знання, набуті в процесі вивчення наступних курсів: «Соціально-педагогічна робота за місцем проживання», «Соціально-педагогічна робота в дитячих та молодіжних об'єднаннях, рухах», «Інновації в соціально-педагогічній діяльності», «Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми та підлітками», «Педагогічні технології».

Для освоєння дисципліни «Субкультурне мистецтво» необхідне вивчення попередніх курсів «Практикум волонтерської діяльності», «Технологія соціально-педагогічної діяльності з молоддю».

Субкультурне-мистецтво

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- готовність організувати різні види діяльності;

- здатність організувати спільну діяльність та міжособистісну взаємодію суб'єктів освітнього середовища.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати:

В категорії «ЗНАТИ»:

– знає і розуміє специфіку організації і зміст міжособистісної взаємодії в різних видах діяльності і з різними категоріями суб'єктів освітнього середовища.

В категорії «ВМІТИ»:

– студент може здійснювати вибір способів організації культурно-дозвіллєвої діяльності в залежності від особливостей аудиторії;

– вміє використовувати потенціал різних видів діяльності в організації міжособистісної взаємодії в освітньому середовищі;

– вміє організовувати взаємодію суб'єктів освітнього середовища в різних формах на основі особистісного підходу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей.

В категорії «ВОЛОДІТИ»:

– студент проявляє ініціативу і самостійність в організації ігрової, навчальної, предметної, продуктивної, культурно-дозвіллєвої діяльності;

– студент володіє навичками організації ігрової, навчальної, предметної, продуктивної, культурно-дозвіллєвої діяльності;

– володіє навичками моделювання та конструювання спільної діяльності та міжособистісної взаємодії з суб'єктами освітнього середовища.

формування-субкультурного-мистецтва

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Голобоков А.С., Петрова Т.Е., Торнтон С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи статтю з курсу «Субкультурне мистецтво» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!