Роздрукувати сторінку

Лексикологія португальської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Лексикологія португальської мови – вивчає структуру, особливості і загальні принципи формування лексичної системи португальської мови.

Основна мета курсу Лексикологія португальської мови:

- сформувати у магістрантів комплекс знань про лексику і фразеологію сучасної португальської мови;

- сформувати у магістрантів комплекс умінь і навичок в області лексикології (в тому числі лексичної семантики, фразеології, лексикографії);

- сформувати уявлення про внутрішню системність лексики і про її зв'язки з іншими рівнями мови;

- сформувати розуміння тенденцій і перспектив розвитку лексичної системи мови.

курс-Лексикологія-португальської-мови

Конкретними завданнями курсу Лексикологія португальської мови є:

- ознайомити магістрантів з базовими теоретичними поняттями лексичної семантики і лексикології в цілому;

- ознайомити магістрантів з принципами аналізу значення слова;

- ознайомити магістрантів зі зразками аналізу семантичного і прагматичного змісту слова;

- ознайомити магістрантів з синтагматичними та парадигматичними відносинами в лексиці;

- ознайомити магістрантів з принципами формування і поповнення лексико-фразеологічного складу мови і її соціолінгвістичної, територіальної, стилістичної диференціації;

- ознайомити магістрантів з основами лексикографії.

Перші досліди з вивчення лексики в Португалії були зроблені в прикладній практичній області - лексикографії, яка йде корінням в 16 століття. Найбільш видатні автори на цьому етапі словникової справи - Жеронім Кардозу - автор першого португальско-латинського словника, Агуштінью Барбоза, творець також лузо-латинського словника (1611р.), і Бенту Перейра, спадщина якого становить

трьохмовний лузо-кастильсько-латинський словник (Евора, 1634р.). У діяльності Б. Перейри очевидний зв'язок з іспанською словниковою традицією, але в той же час простежується прагнення встановити різницю і чітко розмежувати португальську та іспанську мови. Століттям лексикографії для португальської філології стало 18 століття - епоха Просвітництва.

В результаті освоєння дисципліни Лексикологія португальської мови студент повинен:

-- Знати:

• структуру і загальні принципи формування лексичної системи мови;

• специфіку лексико-семантичної системи португальської мови на синхронному зрізі;

• знаковий характер слова, його семантику, прагматику, синтактику;

• основні типи синтагматичних і парадигматичних відношень у лексиці;

• провідні наукові школи (в області лексичної семантики, лексикографії, фразеології) і пропоновані ними принципи і методи аналізу значення слова, опису лексики і фразеології;

• відображення картини світу в словниковому складі мови; лінгвоспецифічності португальських культурних концептів;

• соціолінгвістичні, територіальні, стилістичні диференціації лексики;

• актуальні процеси в області лексики; нестабільність лексичної системи на рубежі 20-21 століть;

• зміст понять «лексика сучасної португальської літературної мови», «нормованість», «кодифікованість»;

• основні види лінгвістичних словників.

-- Вміти:

• коректно характеризувати і описувати лексичні одиниці і категорії, явища і процеси в лексиці;

• за допомогою лінгвістичного інструментарію аналізувати і описувати семантичний і прагматичний зміст слова;

• використовувати в наукових і практичних цілях лінгвістичні словники;

• використовувати набуті знання при аналізі і синтезі тексту;

• використовувати набуті знання для самостійної наукової діяльності.

-- Володіти:

• навичками самостійної роботи з науковим і фактичним матеріалом з проблематики дисципліни;

• навичками роботи з різними видами словників; навичками аналізу словникових тлумачень;

• навичками роботи з електронними корпусами португальської мови;

• навичками компонентного і концептуального аналізу значення слова, визначення приналежності слова і фразеологізму до того чи іншого страту, стилю;

• категоріально-термінологічним апаратом сучасної лексикології; використовувати набуті знання при аналізі і синтезі тексту.

Лексикологія-португальської-мови

Таким чином, вивчивши даний курс студент отримує систему комплексних знань відносно особливостей словотвору у португальській мові, що є необхідним для ґрунтовного вивчення вище згаданої мови.

Сайт KURSOWIKS надає послуги по виконанню будь-яких завдань з дисципліни Лексикологія португальської мови. Ви можете придбати курсову чи контрольну роботу з курсу Лексикологія португальської мови на нашому сайті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!