Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Особливості перекладу текстів англомовного рекламного дискурсу

Особливості перекладу текстів англомовного рекламного дискурсу, як навчальна дисципліна

« Назад

Реклама (в широкому сенсі) – це спосіб надання суспільству тієї інформації, потребу в якій суспільство не відчуває, як безумовну та життєво важливу необхідність (інакше всі газети і журнали тільки й писали б про пральний порошок), але наявність якої полегшує повсякденне життя людей, робить її зручнішою і комфортнішою.

Сучасний світ все частіше поповнюється новими словами, розширюючи при цьому ономастичний простір мови. Різні найменування, в тому числі і назви комерційної продукції, стають об'єктами лінгвістичних досліджень. Процес номінації охоплює всі сфери людської життєдіяльності. Новостворені імена негайно включаються в рекламний дискурс, деякі з них стають широко відомими і перетворюються в частину повсякденного життя. Сьогодні в рекламі продукції дуже велике значення має якість перекладу. Основною загальноприйнятою міжнародною мовою в цій галузі є англійська мова.

лінгвістичні-дослідження

Актуальність даного курсу полягає в тому, що аналіз особливостей перекладу на українську мову англомовних рекламних назв є затребуваним досвідом у сфері реклами.

Об'єктом дослідження є особливості перекладу у парі англійська – українська, предметом дослідження – комерційні номінації всіх типів (косметичної, продуктової, машинної, побутової) продукції.

Метою даного предмету «Особливості перекладу текстів англомовного рекламного дискурсу» є вивчення специфіки англійської реклами та невідповідність її перекладу на українську мову.

Поставлена мета реалізується вирішенням наступних завдань:

1) З'ясування особливості культурного сприйняття рекламних текстів у двох мовах.

2) Розгляд головних особливостей рекламних текстів обраної продукції.

3) Позначення основних підходів до вибору найменувань продукції в англомовних каталогах.

4) Виявлення мовних засобів і методів, що використовуються для перекладу та адаптації рекламних текстів.

В якості основного методу дослідження був обраний метод порівняльного прагмалінгвістичного аналізу тексту. Суть даного методу полягає у вивченні структури конкретного тексту, тобто його граматичної та тематичної будови в рамках комунікативної функції.

В основу програми курсу закладено формування комунікативної компетенції, яка включає лінгвістичний, соціолінгвістичний і прагматичний компоненти.

Соціолінгвістична компетенція означає соціокультурне використання мови, вміння правильно застосовувати отримані знання у спілкуванні представників різних мовних культур, адекватне використання соціальних норм, куди входять правила хорошого тону, норми спілкування комунікантів різних вікових категорій, статей, класів і соціальних груп.

Особливості-перекладу-текстів-англомовного-рекламного-дискурсу

Прагматична компетенція передбачає застосування мовних засобів у певних функціональних цілях, таких, як, наприклад, оформлення ритуалів, комунікативних актів, ситуативних висловлювань.

До вихідних вимог, необхідних для вивчення дисципліни, належать знання, уміння та компетенції, отримані студентами в результаті вивчення лінгвістичних і літературознавчих дисциплін у ВНЗ і сформовані у студентів у процесі вивчення дисциплін: «Англійська мова і культура мови», «Давні мови і культури», «Історія і культура країни англійської мови», «Історія зарубіжної літератури», «Основи мовознавства», «Практичний курс англійської мови».

Крім того, дисципліна «Особливості перекладу текстів англомовного рекламного дискурсу» змістовно і методологічно пов'язана з курсами, освоєння яких проходить паралельно: «Введення в теорію перекладу», «Загальна теорія перекладу», «Сучасні методи аналізу тексту».

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кеворков І.В., Бюхер К., Алєксєєва І.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Особливості перекладу текстів англомовного рекламного дискурсу» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!