Роздрукувати сторінку

Державне управління у сфері освіти, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Державне управління у сфері освіти» є важливою частиною освітньої програми філологічного факультету, адже знайомить із основами управління закладами освіти.

Мета опанування дисципліни: формування знань про наукові основи управління і керівництва розвитком освітньою установою.

Державне-управління-у-сфері-освіти

Завдання освоєння дисципліни «Державне управління у сфері освіти»:

- систематизувати наявні у студентів знання про освітні системи;

- розглянути сутність понять «управління», «управління у сфері освіти»;

- розкрити функції та принципи державно-громадського управління освітою;

- дати характеристику основних функцій управління, а також основних напрямів розвитку школи як освітнього елемента політики;

- вивчити компоненти управлінської культури керівника;

- розкрити сучасні тенденції розвитку управління освітніми системами;

- розглянути можливості взаємодії соціальних інститутів в управлінні освітніми системами.

Теоретичні основи для вивчення дисципліни закладаються при вивченні наступних дисциплін: «Педагогіка», «Теорії навчання і виховання», «Соціальна педагогіка», «Моніторинг освітнього процесу».

Дисципліна «Державне управління у сфері освіти» тісно пов'язана з дисциплінами «Інноваційні процеси в освіті», «Педагогіка і психологія професійної освіти».

освітні-системи

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- принципи державної політики в галузі освіти;

- міжнародні і регіональні законодавчі документи в галузі освіти, локальні нормативні акти школи, що визначають стратегію розвитку і життєдіяльності системи освіти;

- поняття «управління», «управління у сфері освіти»;

- сутність процесу управління, функції, методи і принципи управління освітніми системами;

- нові технології управління освітою, інновації у державній і регіональній освіті;

- форми підвищення кваліфікації та атестації педагогічних і керівних працівників державних і муніципальних освітніх установ.

-- Вміти:

- самостійно підбирати наукову і методичну літературу з проблеми управління освітніми системами;

- аналізувати нормативні правові акти в галузі освіти і виявляти можливі суперечності;

- аналізувати навчальні заклади та реальні педагогічні ситуації, пов'язані з управлінням освітніми системами;

- спостерігати, виявляти і оцінювати основні результати управління освітніми системами;

- аналізувати структуру школи як соціально-педагогічної системи;

- вивчати досвід роботи вчителів, підвищення кваліфікації, перепідготовки і атестації педагогічних працівників;

- використовувати отримані знання для надання практичної правової допомоги дитині в області соціального захисту, здійснення співробітництва з органами правопорядку та соціального захисту населення.

-- Володіти:

- аналізом власної діяльності та вибором оптимальної стратегії підвищення своєї кваліфікації;

- використанням сучасних технологій управління педагогічним колективом;

- веденням шкільної документації.

Дана дисципліна спирається на знання в області таких наук як: «Теорії навчання і виховання», «Педагогіка професійної освіти» та ін.

управління-закладами-освіти

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Новіков Д.А., Столяренко А.М., Ігнатьєва А.В., Максимцов М.М. ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Державне управління у сфері освіти» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!