Роздрукувати сторінку

Сучасні освітні технології, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна відноситься до професійного циклу основної освітньої програми за напрямом підготовки - педагогічна освіта.

Освоєння даної дисципліни є поглиблення знань у галузі педагогічної діяльності і сприяє підготовці магістрів до вирішення професійних завдань.

навчально-виховний-процес

Метою освоєння дисципліни є озброєння студентів знаннями, вміннями, необхідними для організації ефективного навчально-виховного процесу, що забезпечує поступальний розвиток пізнавальної та особистісної сфер, а так само розвиток педагогічного мислення магістрантів та інших професійних компетентностей викладача.

Завдання:

-- сформувати уявлення:

- про сучасні освітні технології;

- про особливості використання сучасних освітніх технологій в освітній практиці;

-- сформувати вміння:

- вибирати сучасні освітні технології у залежності від цілей педагогічного процесу та рівня підготовки студентів;

- проектувати, прогнозувати і оцінювати педагогічний вплив згідно з використовуваною технологією;

- аналізувати та обґрунтовувати свої судження про доцільність застосування сучасних освітніх технологій, використовуючи знання про процес розвитку особистості дитини;

- осмислювати свої власні дії при організації виховно-освітнього процесу.

Сучасні-освітні-технології

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- поняття «технологія», відмінність педагогічної технології від методики викладання і виховання, класифікації педагогічних технологій, основні вимоги, що пред'являються до педагогічних технологій, сутність і цілі використання предметних і локальних (модульних) технологій;

- сутність і цілі використання технологій з наукової концепції засвоєння досвіду;

- цілі і завдання технології за характером модернізації традиційної системи навчання;

- цілі і завдання репродуктивної технології;

- цілі і завдання технології розвивального навчання та дидактичні;

- принципи розвиваючого навчання;

- цілі і завдання особистісно-орієнтованих технологій;

- цілі і завдання ІКТ;

- принципи використання сучасних інформаційних технологій в професійній діяльності;

- сутність інформаційних технологій;

- сучасні тенденції розвитку освітньої системи;

- види інновацій в освіті;

- критерії інноваційних процесів в освіті.

-- Вміти:

- вибирати технологію залежно від цілей і завдань, розв'язуваних у педагогічному процесі і рівня навченості, вихованості;

- аналізувати різні педагогічні технології;

- аналізувати джерела інформації;

- орієнтуватися в інформаційному потоці;

- використовувати інформаційні засоби для отримання нових знань у галузі освіти;

- адаптувати сучасні досягнення науки і наукомістких технологій до освітнього процесу;

- поставити цілі інноваційної діяльності в освітній установі;

- впроваджувати інноваційні прийоми у педагогічний процес з метою створення умов для ефективної мотивації учнів;

- інтегрувати сучасні інформаційні технології в освітню діяльність, вибудовувати і реалізовувати перспективні лінії професійного саморозвитку з урахуванням інноваційних тенденцій у сучасній освіті.

-- Володіти:

- методами і методиками проектування та організації спільної діяльності педагогів і учнів;

- методикою використання педагогічних технологій в освітній практиці;

- навичками роботи з джерелами для отримання необхідної інформації;

- навичками пошуку необхідної інформації за допомогою комп'ютерних засобів і навичками роботи з ними в професійній діяльності;

- сучасними методами збору, обробки та аналізу даних;

- технологією планування, організації та управління інноваційною діяльністю в освітньому закладі;

- технологіями проведення дослідно-експериментальної роботи, участі в інноваційних процесах.

педагогічний-вплив

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ібрагімов І.М., Касаткіна Н.Е., Матяш Н.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Сучасні освітні технології» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!