Роздрукувати сторінку

Етика та естетика, як навчальна дисципліна

« Назад

Етика або моральна філософія є гілкою філософії, яка включає в себе систематизовані знання та рекомендації щодо понять правильного і неправильного поводження.

Термін етика походить від давньогрецького слова ἠθικός ethikos, який є похідним від слова ἦθος етос (звичка, звичай). Окремі розділи філософії, аксіології включають підгілки етики та естетики, кожен з яких стосується цінностей.

Естетика

Будучи гілкою філософії, етика досліджує питання "Яким є найкращий спосіб для людей, щоб жити?" і "Які дії є правильними або неправильними в конкретних обставинах?".

Естетика, або філософія мистецтва - вивчає красу і смак. Йдеться про інтерпретацію творів мистецтва і художніх рухів або теорій. Термін естетика також використовується для позначення певного стилю, наприклад, «японська естетика».

етичні-стандарти

Саме слово «естетика» походить від давньогрецького αἰσθητικός (aisthetikos, що означає «естетична, чутлива, що почуває, що відноситься до чуттєвого сприйняття»), яке, в свою чергу, було отримане з αἰσθάνομαι (aisthanomai, що означає: «Я відчуваю, відчуваю, почуття»).

Основна мета курсу Етика та естетика – ознайомити студентів з поняттями мораль та моральна поведінка як найважливішими критеріями співіснування у соціумі, надання цілісного уявлення про етику як науку, розвивати навички аналізу особистих вчинків та вчинків інших зі сторони правильності, відповідності моральними принципам, з’ясувати поняття естетики, виявити відмінність розуміння краси у різних народів та окремих регіонах, виховувати студентів на засадах поваги до моральних та правових звичаїв, любові до прекрасного, бажанні створювати красу, формування їх естетичних смаків.

Етика

Завдання:

- визначити поняття етика, етичні норми, мораль, естетика;

- визначити місце естетики та етики в системі сучасного філософського та наукового знання;

- прослідкувати віхи зародження та розвитку етичних норм та звичаїв;

- ознайомитись з історією формуванням етики та естетики як філософських наук;

- висвітлити проблеми і основи виникнення, значення, місця і ролі етики та естетики в системі філософських знань;

- означити загальні підходи щодо розуміння моралі як складного та важливого соціокультурного явища;

- проаналізувати сучасне розуміння моралі;

- виявити найважливіші категорії і принципи етики;

- визначити основний зміст поняття моральна свідомість та її ознаки;

- пояснити ціннісний зміст людських вчинків та сенсожиттєві роздуми та пошуки людини;

- обґрунтувати сучасні моральні вимоги до поведінки у сім’ї, суспільстві та професійні діяльності;

- оглянути основні теорії естетики;

- дати науковий аналіз естетики;

- дати уявлення про різні естетичні системи;

- ознайомити студентів з особливостями японської, індійської, арабської естетики;

- познайомити з поняттями музична естетика та математична краса.

етичні-норми

Етика визначає правильні і неправильні норми поведінки, які наказують, що люди повинні робити, як правило, з точки зору права, обов'язків, вигод для суспільства, справедливості, або конкретних переваг. Етика, наприклад, відноситься до тих стандартів, які накладають розумні зобов'язання утримуватися від зґвалтування, крадіжки, вбивства, нападів, наклепів, шахрайства і т. п.

мораль

Етичні стандарти також включають такі якості як: гідність, чесність, співчуття і вірність. А також включають стандарти, що стосуються прав, таких як право на життя, право на свободу, право на недоторканність приватного життя та ін. Такі стандарти є адекватними нормами етики, оскільки вони підтримуються послідовними і добре обґрунтованими причинами.

філософія-мистецтва

Отже, навчальна дисципліна Етика та Естетика є філософською дисципліною і вивчає такі категорії як мораль, краса та смак. Естетика розвиває у студентів розуміння естетичної культури та творчості, як неповторних і своєрідних форм індивідуальної фіксації досвіду олюднення планети, багатовимірності та складності процесів, що відбуваються навколо нас і стосуються почуттєвої сторони суспільства і окремої людини. Етика націлює студентів до правильної поведінки і вчинків, до вивчення наших власних моральних переконань і нашої моральної поведінки, до формування та життя за стандартами, жити згідно стандартів, які є розумними і ґрунтовно обумовленими.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!