Роздрукувати сторінку

Корейська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Корейською говорять близько 63 мільйонів чоловік в Південній Кореї, Північній Кореї, Китаї, Японії, Узбекистані, Казахстані і Росії. Зв’язки між корейською і іншими мовами не відомі напевно, хоча деякі лінгвісти вважають, що корейська мова відноситься до алтайської сім'ї мов. Граматично корейська дуже схожа до японської і близько 70% її словника походить з Китаю.

Курс Корейська мова – це навчальна дисципліна, яка лексику, фразеологію, ієрогліфи, нормативні фонетичні, граматичні і лексикологічні моделі корейської мови.

Корейська

Мета вивчення дисципліни Корейська мова - навчити студента вільно володіти усною і письмовою корейською мовою в межах побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної, наукової, історико-філологічної тематики і виконувати функції перекладача-референта.

Завдання курсу Корейська мова:

- ознайомити студентів з фонетичним ладом корейської мови;

- виробити первинні навички читання і роботи над різними видами текстів корейською мовою;

- виробити первинні навички аудіювання різних видів мовлення з візуальною опорою;

- виробити первинні навички письмового та усного діалогічного і монологічного мовлення.

В процесі роботи над реалізацією цих завдань передбачається розвиток наступних умінь:

- уміння раціонально організовувати запам'ятовування іншомовного мовного матеріалу;

- уміння самостійно активізувати мовний матеріал;

- уміння користуватися іншомовним словником;

- уміння роботи в парах;

- уміння раціонально організовувати виконання домашнього завдання і самостійну роботу.

Корейська-мова

В кінці навчання по предметові Корейська мова студенти повинні вміти:

- висловлювати фактичну інформацію;

- виражати інтелектуальні відносини;

- висловлювати емоційну оцінку;

- висловлювати вплив, переконання;

- а також володіти мовним етикетом.

У змісті курсу Корейська мова присутній опис побуту і багатьох реалій як західного, так і корейського суспільства, що дозволяє студентам крім мовних знань освоїти необхідний спектр корисних лексичних і країнознавчих знань.

Добір текстів корейською мовою суспільно-політичної тематики не орієнтований на подачу матеріалів по одній конкретній країні. Таким чином, хоча Корея присутня у всіх темах, проте вона розглядається в загальному ряді країн світу, в тому числі, як одна з країн, що найбільш динамічно розвиваються, як одна з членів світової спільноти, як суб'єкт міжнародного права.

Такий принцип формування змісту матеріалів, з одного боку, покликаний закласти основи фонових і лексичних знань по конкретних розділах і країнам, включаючи, в тому числі, і Корею. З другого - продемонструвати універсальний характер цих знань і, отже, можливість їх застосування до тих чи інших реалій будь-яких країн світу.

курс-Корейська-мова

Таким чином, дисципліна Корейська мова орієнтована на навчання вимові, сприйняттю корейської мови на слух, читання та розуміння текстів розмовно-побутового характеру і професійно-орієнтованих текстів, адекватному перекладу текстів, складання повідомлень по запропонованих ситуаціях, ведення бесіди корейською мовою на повсякденні та професійно-орієнтовані теми.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!