Роздрукувати сторінку

Теоретична соціологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Теоретична соціологія – курс, який поглиблює теоретичні знання студентів в області того, що називається сьогодні «соціологією».

Дисципліна «Теоретична соціологія» має своєю метою ознайомлення студентів з ключовими ідеями і концепціями сучасної соціологічної теорії (XX століття).

соціологічні-теорії

Завдання курсу: сформувати уявлення про основні сучасні теорії, школи і підходи в історії соціології, розвинути навички аналітичного осмислення теорій в ракурсі їх методологічної цілісності, можливостей і обмежень, синхронної та діахронної ідейної наступності, сформувати навички аналізу реальних соціальних феноменів з позицій сучасних соціологічних теорій.

Дисципліни, що передують вивченню курсу «Теоретична соціологія»: Філософія, Історія, Основи соціології, Соціальна психологія, Соціальна стратифікація, Методика і техніка соціологічного дослідження, Соціальна антропологія, Історія соціології, Класичні соціологічні теорії.

Освоївши дисципліну студент повинен:

знати:

- ключові соціологічні теорії та школи;

- ключові теоретичні поняття в соціології та їх використання в основних теоретичних підходах, при реалізації соціологічного аналізу;

- загальнотеоретичні основи, основні проблеми та положення сучасної соціологічної теорії;

- методологічний внесок різних теоретичних концепцій в соціологічну науку, методологічні основи соціологічного дослідження;

- теоретичні основи галузевих соціологічних дисциплін;

- основні теоретичні моделі, що описують соціальні дії, соціальне сприйняття, комунікацію та взаємодію на макро - і мікрорівнях;

- основні закономірності протікання комплексних соціальних процесів і механізми функціонування основних соціальних спільностей;

- особливості соціально-економічних, політичних та управлінських процесів, основні підходи до їх вивчення;

- закономірності історичного розвитку суспільства;

- фактори і механізми історичних змін;

сучасні-теорії

вміти:

- використовувати термінологічний апарат сучасної теоретичної соціології для опису соціальної реальності;

- змістовно охарактеризувати і критично оцінити різні теоретичні підходи та аналітичні варіанти;

- типологізувати і іншим чином узагальнювати теоретичну та емпіричну інформацію при аналізі соціальної дійсності;

- виробляти, відбирати, обробляти і аналізувати дані про соціальні процеси і соціальні спільноти;

- аналізувати структуру та особливості соціальних відносин, груп, інститутів, суспільства в ракурсі фундаментальних питань сучасної соціологічної теорії;

- аналізувати світоглядні, соціально і особистісно-значущі проблеми;

- формулювати авторські ідеї в рамках соціологічного термінологічного апарату і концепцій;

володіти:

- навичками створення текстів, що відповідають академічним стандартам і вимогам;

- прийомами аналітичної роботи з теоретичним текстом: реферування, структуруванням матеріалу, порівняльним аналізом;

- розвиненою «соціологічною уявою», системним і інтерпретативним стилем мислення.

Теоретична-соціологія

Свої роботи вивченню предмету присвятили такі дослідники: Сорокін П. А., Голосенко А. І.,  Козер Л.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Теоретична соціологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!