Роздрукувати сторінку

Новітня історія південних і західних слов'ян, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Новітня історія південних і західних слов`ян – вивчає історичні події та процеси, які відбувалися на теренах Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Югославії в період Новітнього часу в контексті європейської та світової цивілізації.

Мети курсу Новітня історія південних і західних слов`ян - придбання студентами системних знань і цілісного уявлення про особливості розвитку Центральної і Південно-Східної Європи в період Новітнього часу.

Дисципліна охоплює часовий діапазон від початку Великих географічних відкриттів (15 ст.) до початку І Світової війни.

курс-Новітня-історія-південних-і-західних-слов`ян

Завдання курсу Новітня історія південних і західних слов`ян:

- закласти в студентів уявлення про місце історії зарубіжних слов'янських країн у всесвітньо-історичному процесі;

- простежити специфіку та особливості слов'янської державності, їх історичного консолідування і розвитку в Новий час.

Результати опанування даного курсу:

-- Знати:

- основні розділи з новітньої історії зазначеного регіону, його народів і країн і відповідні історичні події і пов’язані з ними найбільші проблеми;

- зміст процесів і явищ, що відбувалися в господарсько-економічній, політичній, культурній та інших сферах в зазначений період;

- типологічні подібності та особливості історії країн і народів вище згаданого регіону на тлі загальних глобальних проблем світового історичного процесу.

-- Вміти:

- використовувати отримані знання та навички з вивченої дисципліни для характеристики сучасних процесів і актуальних тенденцій в парадигмі сучасного стану та розвитку зазначених країн і в цілому відповідного регіону їх локалізації - Центральної та Південно-Східної Європи;

- демонструвати (в рамках матеріалу освоєного навчального курсу) закономірності історичного на прикладах найбільш характерних факторів, тенденцій і подій, пов'язаних із означеним регіоном в період Новітнього часу;

- використовувати придбану в рамках курсу ерудицію для необхідного в визначених випадках протистояння проявам недобросовісності, спекулятивних тенденцій шовінізму і ксенофобії, фальсифікацій і маніпуляцій з області «Слов'янської історії».

-- Володіти:

- сучасними науковими методами об'єктивних характеристик і аналізу історичного процесу на основі матеріалу вивченого курсу який представляє регіон надзвичайної насиченості регіональним етнополітичним, культурно-традиційним історичним минулим, нерідко тісно пов'язаним з долею України в історичному минулому, а в сьогоденні - з процесами інтеграційного європейського зближення з регіонами Центральної та Південно-Східної Європи;

- професійними компетенціями фахівця в галузі історії слов'янського європейського зарубіжжя;

- базовими уявленнями про теоретичні і практичні основи формування, функціонування і поступального розвитку системи політичних, економічних соціокультурних традицій та історичного досвіду регіонального розвитку Європи - на прикладі регіону зарубіжних слов'янських країн.

Новітня-історія-південних-і-західних-слов`ян

Отже, даний курс націлений на вироблення цілісної системи знань з історії південних і західних слов'ян в контексті світового історичного процесу, а також на об'єктивне визначення їх місця на історичній арені в Новітнього час. Курс пов'язаний єдиною концепцією, принципами відбору та викладання матеріалу.

Ви можете замовити дипломну роботу чи презентацію з курсу Новітня історія південних і західних слов`ян на сторінці учбового центру KURSOVIKS. Гарантуємо авторську унікальність, якість і виконання замовлення в термін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!