Роздрукувати сторінку

Українська дитяча література, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Українська дитяча література», що входить в професійний цикл варіативної частини державного освітнього стандарту за напрямом Педагогічна освіта, призначена для ознайомлення майбутніх бакалаврів з життям та творчістю українських і зарубіжних дитячих письменників. Побудова курсу спрямована на осмислене читання художніх текстів, вивчення найважливіших теоретичних і критичних робіт, вивчення історії та основ теорії дитячого фольклору й дитячої літератури, вироблення власних суджень по вузлових питаннях курсу.

Дана дисципліна спрямована на формування у студентів розуміння специфіки дитячої літератури як мистецтва, як особливої реальності.

дитячий-фольклор

В основу курсу покладено вивчення дитячої літератури як невід'ємної частини художньої літератури як мистецтва слова, зверненого до читача-дитини. Об'єктом вивчення є твори української і зарубіжної літератури, створені спеціально для дітей, а також твори, які органічно ввійшли в коло дитячого читання, твори, що досліджують світ дитинства, психологію дитини, підлітка.

Головною метою дисципліни «Українська дитяча література» є засвоєння студентами наукових знань і оволодіння практичними навичками в області дитячої літератури.

Завдання дисципліни:

1) надати студентам теоретичні основи та історичні відомості, щодо дитячої літератури;

2) ознайомити студентів з особливостями аналізу текстів дитячої літератури різних жанрів;

3) сприяти засвоєнню навичок методики вивчення художніх текстів.

Студент, вивчивши дисципліну, повинен мати уявлення про:

- коло проблем, які описують предмет дитячої літератури, про існуючі підходи до розгляду педагогічних і власне літературознавчих проблем в курсі дитячої літератури;

- про основні сфери застосування знань, отриманих у ході вивчення дитячої літератури: особливості жанрів дитячої літератури, методичні і специфічні прийоми використання знань з дитячої літератури і т. д.

Українська-дитяча-література

Повинен знати:

- закономірності розвитку літературного процесу;

- літературознавчий і лінгвістичний інструментарій аналізу цього літературного процесу;

- поняття фольклору, писемної культури, жанру, художньої мови, поезії, прози і т. д.

Повинен вміти:

- використовувати отримані знання на практиці, у сфері професійної діяльності;

- вміти оцінювати вікові, психологічні, естетичні параметри тексту;

- вміти будувати комунікацію з дитиною щодо цих параметрів, щодо художніх особливостей тексту;

- вміти бачити педагогічну та моральну сторону художнього тексту.

Повинен володіти:

- навичками самостійного аналізу творів дитячої літератури;

- зіставлення творів авторів однієї епохи;

- аналізу літературознавчих текстів різного рівня складності про поетики текстів дитячої літератури.

У викладанні даного курсу використовуються історико-порівняльний, типологічний і генетичний методи, звертається увага на проблеми історизму, літературного роду, жанру, стилю, методу, типів художнього змісту, творчої індивідуальності письменника, традиції та новаторства та ін.

Курс поєднує теоретичний та історичний ракурс в освоєнні матеріалу. В основі структури курсу лежить не жорстко хронологічний підхід, а розгляд еволюції жанрових форм в літературі для дітей і підлітків. У лекційних заняттях простежуються загальні закономірності руху літературних жанрів, що займають значне місце в колі дитячого читання, а також розглядається творчість окремих авторів і твори, найбільш яскраві в художньому відношенні. Практичні заняття спрямовані на поглиблене вивчення поетики окремих творів різних жанрів дитячої літератури, звернених до читачів різного віку, що належать як до класики, так і до сучасної літератури.

художній-текст

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Арзамасцева І.Н., Мінералова І.Г., Полозова Т.Д. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи доповідь з курсу «Українська дитяча література» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!