Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Культура усного і писемного мовлення іспанської мови

Культура усного і писемного мовлення іспанської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Національна мовна культура - історично сформована сукупність усього найкращого, зразкового, традиційно усталеного в стилістичному відношенні, тобто в сфері вираження засобами конкретно національних мовних ідей, думок, почуттів носіїв цієї мови, передачі інформації, всієї суми соціально і культурно значущих для даного національного суспільства знань, понять, уявлень.

Дисципліна Культура усного і писемного мовлення іспанської мови – вивчає стилістичну різноманітність іспаномовного тексту, письмового та усного, поліфонічність експресивних фарб, використання мовних засобів, що мають різний стилістичний потенціал.

іспанська-мова

Живий мовний зворот, приказка або вдало підібраний крилатий вислів - все це сприяє найбільш вдалому вислову думки, ідеї автора, активізує увагу аудиторії, підвищує інтерес до тексту оратора.

Метою освоєння дисципліни Культура усного і писемного мовлення іспанської мови є оволодіння практичними навичками вдалого, правильного та красивого використання іспанської мови в усній і письмовій формі у сфері професійної та соціокультурної комунікації.

До завдань курсу Культура усного і писемного мовлення іспанської мови входить:

- формування у студентів умінь використовувати мовні одиниці різних рівнів відповідно до діючих норм іспанської літературної мови;

- засвоєння механізмів побудови висловлювання, вміння будувати комунікацію, відповідно до культурно-мовної ситуації, що включає параметри адресата, місця, часу і умов спілкування;

- формування готовності до гнучкої взаємодії з партнером по мовному спілкуванню.

У підсумку освоєння курсу у студентів повинна бути сформована комунікативна компетенція, в яку входять:

1) вміння використовувати вербальні методи взаємодії в професійній діяльності:

- вміння встановлювати контакти як з професіоналами (колегами), так і з непрофесіоналами (з учнями, з батьками, з клієнтами і т. д.);

- вміння запобігати конфліктам;

2) навички володіння усною і письмовою мовою як засобом передачі інформації:

- вміння грамотно і дохідливо передавати факти і вказівки.

На формування цих умінь і навичок і спрямована сучасна концепція курсу Культура усного і писемного мовлення іспанської мови, відповідно до якої побудована дана навчальна дисципліна.

Основну увагу в даному курсі приділено чотирьом аспектам:

- основні теоретичні поняття культури іспанської мови як лінгвістичної дисципліни;

- актуальні питання сучасної мовної норми іспанської мови;

- проблеми сучасної мовної культури іспанської мови;

- способи ефективної мовної взаємодії іспанською мовою.

Культура-усного-та-писемного-мовлення-іспанської-мови

Таким чином, курс Культура усного і писемного мовлення іспанської мови є надзвичайно актуальним, адже будь-якому професіоналу, незалежно від спеціалізації, належить працювати з людьми, а отже, спілкуватися з ними і використовувати мову як засіб впливу. Вимоги життя всюди однакові: потрібні студенти, здатні виразити себе в письмовій та усній формі, особистості, здатні міркувати і відстоювати свою думку перед колегами, і тільки після цього потрібні працівники, що володіють вправністю в області своєї професії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!