Роздрукувати сторінку

Середньовічна християнська філософія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Середньовічна християнська філософія» реалізується в рамках освітньої програми вищої освіти – програма підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі «Історичні науки та археологія».

Дисципліна «Середньовічна християнська філософія» реалізується в складі професійного модуля «Загальна історія» в рамках варіативної частини дисциплін і є базовою для здійснення науково-дослідної діяльності та підготовки науково-кваліфікаційної роботи. Дисципліна «Середньовічна християнська філософія» є однією з двох дисциплін за вибором модуля «Загальна історія» у парі з «Духовна культура традиційного Сходу».

історичне-мислення

У системі соціально-гуманітарної освіти курс виступає як важливий фактор формування у аспіранта наукового світогляду, історичного мислення, конструктивних поглядів при сприйнятті подій та ідей минулого.

Головне завдання курсу – вироблення навичок аналізу базових ідей історіографічного дискурсу, знайомство з особливо важливими проблемами курсу. До уваги студентів представлені дослідження зарубіжних і вітчизняних медієвістів. Особлива увага приділяється дослідницьким проектам, що носять міждисциплінарний характер.

Успішне освоєння програми курсу можливе за умови попереднього знайомства з курсами історії Середніх віків, історії історичного знання, доброго володіння іноземними мовами. Загальним підсумком навчання має стати розвиток здібностей до комплексного аналізу зарубіжних історичних досліджень, присвячених західноєвропейському Середньовіччю, та ефективного використання вироблених в рамках сучасної медієвістики підходів при підготовці наукових праць з різних аспектів даного курсу.

християнська-історіософія

Дисципліна «Середньовічна християнська філософія» спрямована на формування професійних компетенцій:

- Вміти структурувати інформацію про реальні об'єкти у практичній і науково-аналітичній діяльності;

- Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації державною та іноземною мовами;

- Використовувати можливості інформаційних технологій у науковій комунікації іноземною мовою на основі відповідних стандартів професійної спілкування;

- Визначати і застосовувати сучасні наукові методи, залежно від специфіки об'єкта дослідження;

- Здатність до проектування, організації, реалізації та оцінки результатів наукових досліджень у сфері історії та суміжних галузях соціально-гуманітарних наук, до застосування міждисциплінарних знань і навичок з урахуванням сучасних принципів наукового дослідження;

- Реалізовувати і оцінювати результати наукових досліджень з загальної історії відповідного періоду і суміжних галузях соціально-гуманітарних наук, застосовуючи міждисциплінарні знання та навички з урахуванням сучасних принципів наукового дослідження;

- Здатність до пошуку та оцінки історичних джерел, застосування загальнонаукових та спеціальних історичних методів дослідження;

- Володіти основними методами пошуку та аналізу історичних джерел на різних мовах;

- Здатність до аналізу історичних праць з точки зору їх теоретичних підстав, концептуальної завершеності і аргументованості;

- Здатність до аналізу історичних праць із загальної історії відповідного періоду з точки зору їх теоретичних підстав.

Перелік основних розділів дисципліни: Традиційні проблеми та сучасний стан та філософія історії. Уявлення про історію в Новому Завіті. Есхатологія, християнська історіософія. Уявлення про історію в ранньохристиянський період. Подання про історію в VIII–IX ст. Уявлення про історію в X–XII ст.

Середньовічна-християнська-філософія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Муравйов І.А., Грецький В.М., Хоменок В.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Середньовічна християнська філософія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!